Ustupio Krešimir Juratović.
Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara i vrijeme u kojemu vatrogasne organizacije predstavljaju svoje aktivnosti.

Vatrogasci Koprivničko-križevačke županije u prijašnjim su godinama imali sve više ne tipično vatrogasnih intervencija (ptičja gripa, migrantska kriza itd.); tako se nastavilo i ove godine dolaskom pandemije COVID-19.

Ova je godina godina koja je pred vatrogasce postavila mnoge izazove i nove načine djelovanja u uvjetima povećane ugroženosti vatrogasaca kod samih intervencija kao i provođenja zadataka koji su pred njih postavljeni vezano uz pandemija COVID-19.

Ova godina, u vatrogasnom smisli, počela je s povećanim brojem požara dimnjaka i stambenih objekata da bi se kroz proljeće nastavila s velikim brojem požara otvorenog prostora.

Uz taj vatrogasni posao, vatrogasci su kao operativna snaga civilne zaštite uključeni u aktivnosti oko pandemije COVID-19, putem županijskog i općinskih stožera civilne zaštite.

Tijekom pandemije i neke vrste karantene, vatrogasne su se postrojbe morale totalno prilagoditi novom načinu rada, od same organizacije vatrogasne službe, gdje se mnogo pozornosti polagalo zadovoljavanju mjera, pa preko povećane aktivnosti.

Ustupio Krešimir Juratović.

Protupožarna sigurnost stanovnika Koprivničko-križevačke županije ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, naprotiv bila je i povećana. Vatrogasne ophodnje koje su provodile mjere stožera civilne zaštite su osim kontrole poštivanja i provođenja naređenih mjera imale i funkciju protupožarnih ophodnji koje su, zahvaljujući iskustvu vatrogasaca u ophodnji, često primjećivale požare otvorenog prostora u vrlo ranim fazama te su se isti brzom intervencijom gasili i sprječavalo se nastajanje većih materijalnih šteta.

I ovaj puta vatrogasci su bili i jesu jedina organizirana snaga koje je stavljena na raspolaganje stožerima civilne zaštite u općinama i županiji te su svojim djelovanjem bitno pridonijeli sigurnosti stanovnika županije.

U tom djelovanju aktivnosti su se odvijale u dva smjera. Jedno i prije svega bila je vatrogasna djelatnost, usmjerena na vatrogasne i tehničke intervencije, a druga je aktivnost bila provođenje mjera stožera civilne zaštite vezano uz pandemiju COVID-19.

Ustupio Krešimir Juratović.

Iz sljedeće tablice razvidna je angažiranost vatrogasnih organizacija, dobrovoljnih i profesionalnih, u razdoblju od 1. siječnja do 25. svibnja 2020. godine na vatrogasnim intervencijama.

Statistika vatrogasnih događaja po
Operativnim područjima po tipizaciji vatrogasnih postrojbi
Operativno područje Vrsta Samo DVD

(ukupno)

Samo JVP

(ukupno)

DVD i JVP ZAJEDNO
(ukupno)
Ukupno
PP Đurđevac Požar 0 21 11 32
Tehnička intervencija 1 23 12 36
Ostale intervencije 0 3 0 3
UKUPNO 1 47 23 71
VZG Koprivnica Požar 0 23 4 27
Tehnička intervencija 2 25 1 28
Ostale intervencije 0 2 0 2
UKUPNO 2 50 5 57
VZG Križevci Požar 0 15 1 16
Tehnička intervencija 0 25 0 24
Ostale intervencije 0 2 0 2
UKUPNO 0 42 1 43
VZP Đelekovec Drnje Požar 8 0 2 10
Tehnička intervencija 2 0 0 2
UKUPNO 10 0 2 12
VZO Gola Požar 1 0 0 1
UKUPNO 1 0 0 1
VZO Gornja Rijeka Požar 0 0 1 1
UKUPNO 0 0 1 1
VZP Hlebine Koprivnički Bregi Požar 2 1 0 3
Tehnička intervencija 0 2 1 3
UKUPNO 2 3 1 6
VZO Koprivnički ivanec Požar 0 1 0 1
Tehnička intervencija 1 0 0 1
UKUPNO 1 1 0 2
VZO Legrad Požar 4 0 0 4
Tehnička intervencija 2 1 0 3
UKUPNO 6 1 0 7
VZO Novigrad Podravski Požar 0 1 0 1
Tehnička intervencija 0 1 0 1
UKUPNO 0 2 0 2
VZO Peteranec Požar 4 0 3 7
Tehnička intervencija 6 0 0 6
UKUPNO 10 0 3 13
VZO Rasinja Požar 2 0 4 6
Tehnička intervencija 1 0 0 1
UKUPNO 3 0 4 7
VZO Sokolovac Požar 0 0 2 2
Tehnička intervencija 6 0 0 6
UKUPNO 6 0 2 8
VZO Sveti Ivan Žabno Požar 0 1 1 2
Tehnička intervencija 0 0 1 1
UKUPNO 0 1 2 3
VZO Sveti Petar Orehovec Požar 0 0 1 1
UKUPNO 0 0 1 1
VZŽ  Koprivničko-križevačke SVEUKUPNO 42 147 45 234

 

Statistika vatrogasnih događaja po Operativnim područjima

(trošak + šteta)

 

Operativno područje Ukupno događaja Broj ozlijeđenih

na događajima u OP

Broj smrtno stradalih

na događajima u OP

Ukupni trošak intervencije
na događajima u OP
[kn]
Izgorjela površina (ha)

na događajima u OP

Đurđevac 71 0 0 101.179,16 2,23
VZG Koprivnica 57 2 1 75.105,84 0,50
VZG Križevci 43 1 0 50.180,49 0,00
VZO Đelekovec Drnje 12 0 0 43.679,17 7,60
VZO Gola 1 0 0 1.210,00 0,00
VZO Gornja Rijeka 1 0 0 2.209,17 0,00
VZO Hlebine Koprivnički Bregi 6 0 0 36.974,01 0,60
VZO Koprivnički Ivanec 2 0 0 2.380,00 0,25
VZO Legrad 7 0 0 23.147,50 0,84
VZO Novigrad Podravski 2 0 0 4.378,33 0,00
VZO Peteranec 13 0 0 84.757,16 51,11
VZO Rasinja 7 0 0 10.065,00 0,12
VZO Sokolovac 8 2 0 7.930,00 0,00
VZO Sveti Ivan Žabno 3 0 0 5.900,83 0,00
VZO Sveti Petar Orehovec 1 0 0 1.640,00 0,00
UKUPNO 234 5 1 450.736,66 63

 

Vatrogastvo Koprivničko-križevačke županije čine dvije nerazdvojive komponente, profesionalna i dobrovoljna. Samo dobrom suradnjom i međusobnim pomaganjem i nadopunjavanjem možemo biti učinkoviti i pravodobno intervenirati i pomoći gdje je to najpotrebnije. Rezultat te suradnje je prikazan u sljedećoj tablici. Dobrovoljna vatrogasna društva u tom su razdoblju još dodatno podigla svoju operativnu spremnost kako bi mogla zadovoljiti sve zadaće koje su im dane na odrađivanje.

Ustupio Krešimir Juratović.

Zbog preustroja rada profesionalnih postrojbi bilo je potrebno malo prilagoditi i rad dobrovoljnih postrojbi, koje su uvodile i aktivna i pasivna dežurstva – sve u cilju maksimalne operativne spremnosti. A vatrogasnog posla je bilo poprilično; veliko povećanje broja požara otvorenog prostora prema prošloj i pretprošloj godini, koji su često posljedica nemara ili namjere. Posebno, možda, istaknut je veliki požar otvorenog prostora na sam Uskrs i požar na otoku na rijeci Dravi u ekološkom rezervatu. Svi vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni bili su na razini zadatka.

Statistika intervencija po Operativnim područjima

Operativno područje Požarni

događaji

Tehnički

događaji

Ostali

događaji

Broj intervencija

u OP

Broj vatrogasaca

na intervencijama

u OP

Broj vozila

na intervencijama

u OP

Broj plovila

na intervencijama

u OP

Utrošeno sati

rada vatrogasaca

na intervencijama

u OP

Sati trajanja

intervencija

u OP

Đurđevac 47 49 3 99 190 83 0 228:08 289:41
VZG Koprivnica 32 29 2 63 172 71 0 142:36 267:22
VZG Križevci 18 25 2 45 88 47 0 70:36 39:47
VZO Đelekovec Drnje 14 2 0 16 99 26 0 148:08 38:23
VZO Gola 1 0 0 1 3 2 0 02:27 11:50
VZO Gornja Rijeka 3 0 0 3 2 2 0 02:34 02:57
VZO Hlebine Koprivnički Bregi 4 4 0 8 51 14 0 147:23 37:53
VZO Koprivnički Ivanec 1 1 0 2 7 2 0 08:09 94:43
VZO Legrad 8 4 0 12 49 14 1 76:21 70:51
VZO Novigrad Podravski 1 1 0 2 8 3 0 06:16 02:14
VZO Peteranec 15 8 0 23 157 36 0 301:49 56:10
VZO Rasinja 11 1 0 12 19 13 0 12:32 42:05
VZO Sokolovac 4 6 0 10 39 12 0 07:41 23:10
VZO Sveti Ivan Žabno 3 2 0 5 8 5 0 11:35 05:00
VZO Sveti Petar Orehovec 2 0 0 2 3 2 0 02:09 00:56
UKUPNO 164 132 7 303 895 332 1 1.168:24 983:02

 

Statistika intervencija po vatrogasnim postrojbama, po općinama/gradovima i naseljima
Operativno područje Postrojba JLS Naselje Požarne

intervencije

Tehničke

intervencije

Intervencije s

opasnim tvarima

Ostale

intervencije

Ukupno

intervencija

Đurđevac DVD Batinske KALINOVAC Kalinovac 2 1 0 0 3
UKUPNO POSTROJBA   2 1 0 0 3
DVD Crnec NOVO VIRJE Novo Virje 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Drenovica NOVO VIRJE Novo Virje 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Ferdinandovac FERDINANDOVAC Brodić 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Kalinovac KALINOVAC Kalinovac 2 2 0 0 4
UKUPNO POSTROJBA   2 2 0 0 4
DVD Kloštar Podravski KLOŠTAR PODRAVSKI Kloštar Podravski 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   0 1 0 0 1
DVD Kozarevac KLOŠTAR PODRAVSKI Kozarevac 0 2 0 0 2
UKUPNO POSTROJBA   0 2 0 0 2
DVD Medvedička NOVO VIRJE Novo Virje 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Podravske Sesvete PODRAVSKE SESVETE Podravske Sesvete 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   0 1 0 0 1
DVD Prugovac KLOŠTAR PODRAVSKI Prugovac 0 2 0 0 2
UKUPNO POSTROJBA   0 2 0 0 2
DVD Sirova Katalena ĐURĐEVAC Sirova Katalena 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Suha Katalena ĐURĐEVAC Suha Katalena 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   0 1 0 0 1
DVD Virje VIRJE Hampovica 1 0 0 0 1
VIRJE Virje 5 4 0 0 9
UKUPNO POSTROJBA   6 4 0 0 10
JVP Đurđevac ĐURĐEVAC Đurđevac 15 8 0 2 25
ĐURĐEVAC Suha Katalena 0 2 0 0 2
ĐURĐEVAC Sirova Katalena 1 0 0 0 1
ĐURĐEVAC Severovci 0 1 0 0 1
ĐURĐEVAC Grkine 1 0 0 0 1
ĐURĐEVAC Budrovac 0 1 0 0 1
FERDINANDOVAC Ferdinandovac 0 8 0 0 8
FERDINANDOVAC Brodić 1 0 0 0 1
KALINOVAC Kalinovac 3 1 0 0 4
KLOŠTAR PODRAVSKI Kozarevac 0 3 0 0 3
KLOŠTAR PODRAVSKI Prugovac 0 2 0 0 2
KLOŠTAR PODRAVSKI Kloštar Podravski 1 2 0 1 4
KLOŠTAR PODRAVSKI Budančevica 1 0 0 0 1
MOLVE Molve Grede 1 1 0 0 2
NOVO VIRJE Novo Virje 1 1 0 0 2
PODRAVSKE SESVETE Podravske Sesvete 0 1 0 0 1
VIRJE Virje 5 4 0 0 9
VIRJE Hampovica 2 0 0 0 2
UKUPNO POSTROJBA   32 35 0 3 70
UKUPNO OP 47 49 0 3 99
VZG Koprivnica DVD Bakovčice KOPRIVNICA Bakovčica 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   0 1 0 0 1
DVD Jagnjedovec KOPRIVNICA Jagnjedovec 0 1 0 0 1
KOPRIVNICA Koprivnica 1 0 0 0 1
SOKOLOVAC VAN OP – Kamenica 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 2 0 0 3
DVD Koprivnica KOPRIVNICA Koprivnica 2 0 0 0 2
UKUPNO POSTROJBA   2 0 0 0 2
DVD Reka KOPRIVNICA Reka 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Štaglinec KOPRIVNICA Koprivnica 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   0 1 0 0 1
DVD Starigrad KOPRIVNICA Starigrad 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
JVP Koprivnica DRNJE VAN OP – Botovo 1 0 0 0 1
DRNJE VAN OP – Drnje 1 0 0 0 1
HLEBINE VAN OP – Gabajeva Greda 0 1 0 0 1
KOPRIVNICA Kunovec Breg 3 0 0 0 3
KOPRIVNICA Reka 2 0 0 0 2
KOPRIVNICA Starigrad 2 1 0 0 3
KOPRIVNICA Štaglinec 0 1 0 0 1
KOPRIVNICA Draganovec 2 0 0 0 2
KOPRIVNICA Koprivnica 18 23 0 2 43
KOPRIVNICA Jagnjedovec 0 1 0 0 1
KOPRIVNIČKI BREGI VAN OP – Koprivnički Bregi 0 2 0 0 2
KOPRIVNIČKI BREGI VAN OP – Glogovac 1 0 0 0 1
KOPRIVNIČKI IVANEC VAN OP – Koprivnički Ivanec 1 0 0 0 1
LEGRAD VAN OP – Veliki Otok 0 1 0 0 1
NOVIGRAD PODRAVSKI VAN OP – Plavšinac 1 0 0 0 1
NOVIGRAD PODRAVSKI VAN OP – Novigrad Podravski 0 1 0 0 1
PETERANEC VAN OP – Peteranec 1 0 0 0 1
PETERANEC VAN OP – Sigetec 1 0 0 0 1
PETERANEC VAN OP – Komatnica 1 0 0 0 1
RASINJA VAN OP – Kuzminec 2 0 0 0 2
RASINJA VAN OP – Subotica Podravska 2 0 0 0 2
SOKOLOVAC VAN OP – Velika Mučna 2 0 0 0 2
UKUPNO POSTROJBA   41 31 0 2 74
UKUPNO OP 46 35 0 2 83
VZG Križevci DVD Apatovec KRIŽEVCI Marinovec 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Glogovnica KRIŽEVCI Marinovec 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
JVP Križevci GORNJA RIJEKA VAN OP – Gornja Rijeka 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Kloštar Vojakovački 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Cubinec 1 1 0 0 2
KRIŽEVCI Donja Brckovčina 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Gornja Brckovčina 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Križevci 7 16 0 2 25
KRIŽEVCI Lemeš Križevački 0 3 0 0 3
KRIŽEVCI Majurec 0 1 0 0 1
KRIŽEVCI Marinovec 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Novi Đurđic 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Poljana Križevačka 1 1 0 0 2
KRIŽEVCI Prikraj Križevački 0 3 0 0 3
KRIŽEVCI Veliki Potočec 1 0 0 0 1
KRIŽEVCI Žibrinovec 1 0 0 0 1
SVETI IVAN ŽABNO VAN OP – Trema 1 0 0 0 1
SVETI IVAN ŽABNO VAN OP – Sveti Ivan Žabno 1 1 0 0 2
SVETI PETAR OREHOVEC VAN OP – Međa 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   20 26 0 2 48
UKUPNO OP 22 26 0 2 50
VZO Đelekovec Drnje DVD Đelekovec ĐELEKOVEC Đelekovec 1 1 0 0 2
DRNJE Botovo 1 0 0 0 1
LEGRAD VAN OP – Legrad 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   3 1 0 0 4
DVD Imbriovec ĐELEKOVEC Imbriovec 1 0 0 0 1
PETERANEC VAN OP – Komatnica 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 1 0 0 2
DVD Torčec DRNJE Botovo 2 0 0 0 2
DRNJE Drnje 6 1 0 0 7
PETERANEC VAN OP – Komatnica 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   8 2 0 0 10
UKUPNO OP 12 4 0 0 16
VZO Gola DVD Gola GOLA Gola 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
UKUPNO OP 1 0 0 0 1
VZO Gornja Rijeka DVD Deklešanec GORNJA RIJEKA Gornja Rijeka 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA 1 0 0 0 1
DVD Dropkovec GORNJA RIJEKA Gornja Rijeka 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA 1 0 0 0 1
UKUPNO OP     2 0 0 0 2
VZO Hlebine Koprivnički Bregi DVD Hlebine HLEBINE Gabajeva Greda 1 1 0 0 2
HLEBINE Hlebine 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   2 1 0 0 3
DVD Koprivnički Bregi HLEBINE Hlebine 1 0 0 0 1
PETERANEC VAN OP – Komatnica 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   2 0 0 0 2
UKUPNO OP     4 1 0 0 5
VZO Koprivnički ivanec DVD Botinovec KOPRIVNIČKI IVANEC Botinovec 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   0 1 0 0 1
UKUPNO OP 0 1 0 0 1
VZO Legrad DVD Kutnjak-Antolovec LEGRAD Antolovec 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
DVD Legrad LEGRAD Antolovec 1 0 0 0 1
LEGRAD Legrad 2 1 0 0 3
LEGRAD Mali Otok 0 1 0 0 1
PETERANEC VAN OP – Sigetec 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   4 2 0 0 6
DVD Selnica Podravska LEGRAD Legrad 1 0 0 0 1
LEGRAD Selnica Podravska 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   2 0 0 0 2
DVD Veliki Otok LEGRAD Mali Otok 0 1 0 0 1
LEGRAD Legrad 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA 1 1 0 0 2
UKUPNO OP 8 3 0 0 11
VZO Peteranec DVD Peteranec PETERANEC Komatnica 1 0 0 0 1
PETERANEC Sigetec 1 0 0 0 1
PETERANEC Peteranec 1 2 0 0 3
UKUPNO POSTROJBA   3 2 0 0 5
DVD Sigetec DRNJE VAN OP – Drnje 1 0 0 0 1
PETERANEC Peteranec 0 1 0 0 1
PETERANEC Sigetec 5 3 0 0 8
PETERANEC Komatnica 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   7 4 0 0 11
UKUPNO OP 10 6 0 0 16
VZO Rasinja DVD Kuzminec RASINJA Kuzminec 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA 1 0 0 0 1
DVD Rasinja PETERANEC VAN OP – Sigetec 1 0 0 0 1
RASINJA Ribnjak 1 0 0 0 1
RASINJA Subotica Podravska 2 1 0 0 3
RASINJA Kuzminec 2 0 0 0 2
RASINJA Cvetkovec 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   7 1 0 0 8
UKUPNO OP 8 1 0 0 9
VZO Sokolovac DVD Domaji SOKOLOVAC Velika Mučna 2 3 0 0 5
SOKOLOVAC Lepavina 0 1 0 0 1
SOKOLOVAC Domaji 0 1 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   2 5 0 0 7
UKUPNO OP 2 5 0 0 7
VZO Sveti Ivan Žabno DVD Sveti Ivan Žabno SVETI IVAN ŽABNO Sveti Ivan Žabno 1 1 0 0 2
UKUPNO POSTROJBA 1 1 0 0 2
UKUPNO OP 1 1 0 0 2
VZO Sveti Petar Orehovec DVD Sveti Petar Orehovec SVETI PETAR OREHOVEC Međa 1 0 0 0 1
UKUPNO POSTROJBA   1 0 0 0 1
UKUPNO OP 1 0 0 0 1
SVEUKUPNO     164 132 0 7 303

 

 

Vatrogasne intervencije po mjesecima

 

Vrsta intervencija Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj UKUPNO
Požarne intervencije 28 34 20 65 15 162
Tehničke intervencija 18 82 19 9 5 133
Ostale intervencije 2 3 1 1 1 8
UKUPNO 48 119 40 75 21 303

 

Pandemija  COVID-19  stavila je pred vatrogasce nove izazove i nove načine djelovanja. Navikli na opasnost u svojemu pozivu, vatrogasci su provodili zadaće stožera civilne zaštite od razine županije do općina. Obavljali su dostavu hrane i drugih potrepština građanima ugroženih/rizičnih skupina, a također i usluge prijevoza zaštitnih sredstava za potrebe stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije. Najveća aktivnost bila je ipak pružanje pomoći policiji u provođenju kontrola provedbe zabrana propisanih od stožera. Jedan od najkompleksnijih zadataka bio je kontrola poštivanja naređenih mjera u suzbijanju pandemije  COVID-19.

Ustupio Krešimir Juratović.

Nažalost, bilo je i slučajeva kada se neodgovorni pojedinci nisu pridržavali uputa te su ih vatrogasci morali opominjati –pritom u nekoliko situacija i tražiti pomoć policije – a često su vatrogasci bili žrtve vrlo bezobraznog i lošeg ponašanja pojedinaca.  U provođenju te zadaće angažirane su brojne vatrogasne snage, što je vidljivo i iz tablice ispod.

Za provođenje tih zadaća vatrogasci su se koristili vatrogasnim vozilima, privatnim osobnim vozilima i zaštitnom opremom koju su često sami nabavljali ili je dobili od općina i gradova, a u manjoj količini od Hrvatske vatrogasne zajednice. Vatrogasni zapovjednici propisivali su prema naputcima dobivenim od Hrvatske vatrogasne zajednice mjere zaštite i različite operativne upute za rad svojih postrojbi.

Ustupio Krešimir Juratović.

Načelno, postrojbe su s ophodnjama krenule 19. ožujka 2020., a završile su početkom svibnja.

Ophodnje su bile organizirane na različite načine, ovisno o dogovoru s mjerodavnim stožerima; od ophodnji svaki dan u nekoliko navrata do ophodnji vikendima po cijeli dan itd.

Naziv operativnog područja Početak aktivnosti vezanih uz COVID-19 Kraj aktivnosti vezanih uz COVID-19 Uključene postrojbe Ukupni broj provedenih preventivnih ophodnji Ukupni broj vatrogasaca u provedenim operativnim ophodnjama Ukupni broj sati vatrogasaca ostvarenih u provedenim operativnim ophodnjama Ukupni broj vatrogasnih vozila u provedenim operativnim ophodnjama
VZO Podavske Sesvete 21. 3. 2020 17. 5. 2020 DVD Podavske Sesvete 64 5 101 2
VZO Ferdinandovac 21. 3. 2020 17. 5. 2020 DVD Ferdinadovac 61 90 891 61
DVD NOVIGRAD PODRAVSKI 10. 4. 2020 13. 4. 2020 DVD Novigrad Podravski 5 4 7 1
DVD Koprivnički Ivanec 22. 3. 2020 17. 5. 2020 DVD Koprivnički Ivanec, DVD Kunovec, DVD Botinovec, DVD Pustakovec 175 18 162 3
VZO Rasinja 22. 3. 2020 15. 5. 2020 DVD Rasinja 14 6 28 2
VZO  Gola 19. 3. 2020 24. 5. 2020 DVD Gola 8 8 20 1
VZO Đelekovec-Drnje 22. 3. 2020 17. 5. 2020 DVD Torčec, DVD Imbriovec 105 129 199 100
VZO Sokolovac 22. 3. 2020 19. 4. 2020 Dvd Domaji ,Jankovac, Ladislav, Donji Maslarac, Gornja Velika, Donja Velika i Peščenik 54 208 624 4
VZO Legrad 21. 3. 2020 3. 5. 2020 DVD Legrad, DVD Veliki Otok, DVD Selnica Podravska, DVD Zablatje, DVD Kutnjak Antolovec 29 57 331 29
VZO Peteranec 21. 3. 2020 2. 5. 2020 DVD Peteranec, DVD Sigetec 92 206 226 103
VZG Koprivnica 21. 3. 2020 10. 5. 2020 DVD Koprivnica, DVD Jagnjedovec, DVD Štaglinec, DVD Starigrad, DVD Bakovčica, DVD Draganovec, DVD Reka, DVD Herešin te tri industrijska društva, DVD Željezničar, DVD Bilokalnik i DVD Podravka 58 307 1216 149
VZO Hlebine Koprivnički Bregi 21. 3. 2020 10. 5. 2020 DVD Hlebine, DVD  Koprivnički Bregi, DVD Glogovac 152 552 1370 155
UKUPNO 817 1590 5175 610

 

 

*dio podataka o satima je zbroj aktivnih i pasivnih dežurstava na ophodnjama.

Po troškovniku Hrvatske vatrogasne zajednica troškovi su cca 3.000.000,00 kn

 

Iz svega navedenog može se donijeti zaključak da su vatrogasci Koprivničko-križevačke županije, kao i uvijek, bili na raspolaganju stanovnicima cijele županije i pružili im sigurnost njihove imovine, života i zdravlja.

Humani poziv kojim se bavimo način je života, a ne profesija i poručujemo svim žiteljima Koprivničko-križevačke županije da se u nas mogu pouzdati i da ćemo uvijek pomoći svakome tko se nađe u bilo kakvoj opasnosti.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović

Ustupio Krešimir Juratović.
Ustupio Krešimir Juratović.
Ustupio Krešimir Juratović.
Ustupio Krešimir Juratović.
Ustupio Krešimir Juratović.