Iz Elaborata zaštite okoliša
U prostorijama Općine Gola u subotu, 17. travnja održano je uvođenje u posao izvođača radova, tvrtke G.T. Trade d.o.o., čime se očekuje skori početak radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Hintov.

Prvom koordinacijskom sastanku osim predstavnika izvođača i naručitelja, Općine Gola, prisustvovali su i predstavnici izvršitelja usluge nadzora, tvrtke PanGeo Projekt d.o.o. te izvršitelja usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom i usluge promidžbe i vidljivosti, tvrtke Maxicon d.o.o.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Hintov provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 6.520.112,20 kuna, od čega je bespovratnim sredstvima EU sufinancirano 85% prihvatljivih izdataka projekta, odnosno 4.655.970,37 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će projekt s 547.761,20 kuna.

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15), a obuhvaća sljedeće grupe radova:

  • Pripremni radovi
  • Prometno-manipulativne površine
  • Hidrotehnički radovi
  • Hortikulturno uređenje
  • Oprema

Predviđeno trajanje radova iznosi pet mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do
ishođenja uporabne dozvole. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Sve informacije o projektu možete pratiti i na web stranici Općine Gola.