Petak, 12. kolovoza 2022.

Župan predstavio mjere: Smanjuju se plaće dužnosnika i zaposlenika, kapitalni projekti idu dalje, uspostavljen fond pomoći malim poduzetnicima i obrtnicima

Župan Darko Koren predstavio je prvi set mjera kojima će Koprivničko-križevačka županija smanjiti troškove i pomoći gospodarstvu Podravine i Prigorja koje je teško pogođeno epidemijom koronavirusa i zaustavljanjem velikog dijela aktivnosti u cijeloj Hrvatskoj.

Riječ je, rekao je župan, o “redizajnu” programa, projekata i načina funkcioniranja Županijske uprave. Rebalans proračuna trebala bi usvojiti Županijska skupština na elektroničkoj sjednici 28. travnja.

– Pretpostavka je da će se dogoditi značajne promjene u prihodovnoj strani proračuna, budući da je temeljni izvor financiranja županijskog proračuna porez na dohodak. Teško je procijeniti koliko će biti smanjen, mi pretpostavljamo do 25%, nadamo se da neće biti više – kazao je župan.

Tako su sve programe iz prvog polugodišta 2020. za koje je sada očito ili razumno pretpostaviti da neće biti realizirani skinuli iz proračuna, a procjenjuje se i u kojoj će se mjeri realizirati programi u drugom polugodištu. Vodili su se, rekao je župan Koren, prioritetom nužnih potreba.

Nakon sastanka sa sindikatima održanog u ponedjeljak, plaće zaposlenika u Županijskoj upravi smanjene su za 10% na tri mjeseca – za travanj, svibanj i lipanj. Ove godine neće biti uskrsnice, božićnice ni regresa, ali ostaje dar za djecu. Smanjuju se i plaće dužnosnika i to za 15% u sljedeća tri mjeseca.

Osim toga, na prijedlog pozicije u Županijskoj skupštini, predsjednika Skupštine i vodstva Županije ukidaju se naknade za rad članicama i članovima Županijske skupštine sljedeća tri mjeseca. Za 50% na cijelu godinu smanjene su naknade političkim strankama.

Programi po upravnim odjelima smanjeni su za 20 do 25%, u skladu s projekcijama smanjenja prihoda. Riječ je o programima za kulturu, udruge, prijevoz učenika… U sektoru zdravstva pojedine su pozicije samo korigirane, rekao je župan.

– Što se tiče gospodarstva, preraspodjelama smo formirali jedan fond koji je sada težak oko četiri milijuna kuna iz kojeg ćemo financirati nove programe, u najvećoj mjeri program sufinanciranja kamata na kredite za male poduzetnike i obrtnike. U dogovorima smo sa sedam poslovnih banaka, kamata bi bila nula posto. Taj bi fond u ovom trenutku iznosio 57 milijuna kuna, što zaista nije malo – kazao je župan Koren. – U razgovoru s poduzetnicima shvatili smo da je to sada njima najbitnije i to nam je ključni program.

Ne ukidaju se kapitalni projekti; nastavlja se gradnja školskih sportskih dvorana. – Smatramo da je to u ovoj situaciji izuzetno bitno i s aspekta potpore gospodarstvu jer će građevinski sektor imati posla u vremenu koje dolazi.

Županija će uputiti i 100.000 kuna pomoći Gradu Zagrebu, što je, kako kaže župan, simboličan iznos. Predložit će da ta sredstva budu upućena ciljano nekoj od zagrebačkih bolnica koje su oštećene u potresu.

Osim toga, Županija će pomoć u iznosu od 100.000 kuna uputiti i jednoj od zagrebačkih crkvi – župan će predložiti da to bude crkva sv. Marka budući da je zaštitnik Koprivničko-križevačke županije sveti Marko Križevčanin.

– U ovom trenutku Županijska uprava i proračun funkcioniraju stabilno. Osigurana su sva sredstva za sve aktivnosti Stožera civilne zaštite, ne pitamo hoćemo li dobiti i kada povrat za to – zaključio je župan Koren.

Koprivničko-križevačka županija: Mjere pomoći gospodarstvu

Župan Darko Koren predstavlja prvi set mjera

Posted by Drava.info on Wednesday, April 8, 2020