Foto: Općina Legrad
31. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad održana je u petak, 28. veljače u Općinskoj vijećnici. Sjednici je prisustvovalo šestero vijećnica i vijećnika, a vodio ju je potpredsjednik Igor Horvat.

Nakon prozivke, usvojen je dnevni red s 18 točaka dnevnog reda, a pod prvom točkom usvojen je zapisnik s prethodne.

Pod točkom Aktualni sat načelnik Ivan Sabolić nabrojio je aktivnosti i novosti od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Spomenuo je novosti u najvažnijim projektima poput reciklažnog dvorišta, šetnice na Šoderici te raznim sastancima s turističkim zajednicama, Lokalnom akcijskom grupom, predstavnicima Vojne akademije iz Budimpešte i sl. Također, spomenuo je probleme s autobusnim stajalištima, odvodnim kanalima i eksploatacijskim poljem.

Vijećnici su postavljali pitanja i davali prijedloge u vezi problema s cestom u Velikom Otoku, odvodnim kanalima u Selnici Podravskoj i starim zapuštenim spremištem u Kutnjaku. Na kraju je zamjenica načelnika predložila da se svim polaznicima dodatnog osposobljavanja za sigurno rukovanje pesticidima osigura sufinanciranje izobrazbe. Dogovoreno je da će se isto uvrstiti u rebalans proračuna.

Foto: Općina Legrad

Pod trećom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća, zbog zakonskih izmjena.

Nakon toga donijeta je Odluka o kratkoročnom kreditiranju Općine Legrad za predfinanciranje EU projekta Održivi razvoj prirodne baštine Općine Legrad i Reciklažnog dvorišta. Kratkoročni kredit iznosit će do 5.000.000,00 kuna, s kamatom od 1,20 posto na rok od 12 mjeseci. Naknada za obradu kredita je 0,10 posto vrijednosti kredita. Najpovoljniju ponudu dala je banka Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Pod sljedeće tri točke donijete su tri odluke i izvješća vezana uz gospodarenje otpadom i to:

  • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad za 2020. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada.

Nakon toga uslijedile su tri točke vezane uz zaštitu od požara i to:

  • provedbu posebnih mjera zaštite od požara u 2020. godini
  • Izvješće o stanju zaštite od požara i
  • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara.

Pod točkom 11. donijeta je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad.

Nakon toga donijeta je Odluka o pokretanju postupka za objavu poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad.

Pod točkom 13. donijeta je Odluka o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju između Općine Legrad i civilne župe Vila Boa do Bispo iz Portugala.

Pod točkom 14. odbijena je zamolba tvrtke Gondola d.o.o.

Pod točkom 15. odobrena je zamolba o sufinanciranju troškova jaslica za jednog polaznika s područja Općine Legrad.

Pod točkom 16. donijeta je Odluka o povećanju temeljnog kapitala za komunalnu tvrtku Lekom Grad d.o.o. za 200.000,00 kuna.

Na predzadnjoj točci donijeta je Odluka o produženju natječaja za prodaju nekretnina do 10. ožujka 2020. godine zbog velikog interesa. Otvaranje ponuda planirano je za 16. ožujka 2020. godine s početkom u 16:30.

Na zadnjoj točci Pitanja i prijedlozi, DVD-u Veliki Otok odobrena je prodaja parcela s ogrjevnim drvom u vlasništvu Općine Legrad. Novac uprihođen od prodaje drva namijenjen je za obnovu vatrogasnog doma.