Foto: Komunalac
Gradsko komunalno poduzeće Komunalac obavještava sve građane Koprivnice, koprivničkih prigradskih naselja i općina u kojima obavlja uslugu odvoza otpada da uz kante za miješani komunalni otpad eventualni višak miješanog komunalnog otpada mogu odložiti u bilo kakve vreće.

Zaposlenici Komunalca pokupit će sav izneseni otpad.

Odvoz miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljenog otpada ide po redovnom rasporedu.