Snimio Marko Posavec.
Načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer donio je niz mjera kako bi stanovnici općine lakše prebrodili poteškoće uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Tako će u razdoblju od 13. ožujka pa do prestanka mjera Vlade Republike Hrvatske, roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” biti oslobođeni plaćanja sukladno broju dana izostanaka djeteta iz vrtića zbog obustave. Varijabilne i fiksne troškove podmirit će Općina Kalnik.

U istom razdoblju roditelji će biti oslobođeni plaćanja usluge školske prehrane za sve učenike sukladno broju dana izostanaka učenika iz škole.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti na području Općine Kalnik oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u cijelosti za drugo tromjesječje.

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade u Općini Kalnik oslobađaju se plaćanja u cijelosti za drugo tromjesečje.

Općina Kalnik će podmiriti jedan mjesečni račun za odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

Općina Kalnik će podmiriti račun za jedan odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve obitelji te za pravne i fizičke odobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

Općina Kalnik oslobađa sve obveznike plaćanja zateznih kamata u slučaju kašnjenja plaćanja računa za komunalnu naknadu iz 1., 3. i 4. tromjesečja 2020. godine, rok plaćanja će biti 1. veljače 2021. godine.

Općinski načelnik Mladen Kešer odriče se u cijelosti primanja volonterske naknade od 1. travnja 2020. do prestanka mandata općinskog načelnika, u korist proračuna Općine. Ta će se sredstva preusmjeriti za kupnju dezinficijensa, maski i opreme civilne zaštite.

Sve odluke načelnika potvrdit će Općinsko vijeće na svojoj prvoj sjednici.

– Pozivam sve članove Vlade Republike Hrvatske, kao i sve državne dužnosnike, da se odreknu 50% mjesečne plaće u korist nabavke opreme za potrebe civilne zaštite pučanstva od koronavirusa. Pozivam Vladu da ne donosi odluke odgode već direktne mjere neplaćanja državnih davanja, jer ljudima se odgodom prihod neće utrostručiti već će se isti odmakom vremena umanjiti – zaključio je načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer.