Ove godine počinje gradnja rotora na raskrižju obilaznice i Križevačke ceste

Jedna od prometnih nesreća na raskrižju obilaznice i Križevačke ceste. Snimio Marko Posavec (arhiva, 2015.)
Na spoju koprivničke obilaznice s Križevačkom cestom ove će se godine graditi kružni tok prometa.

Riječ je o T-raskrižju na jugozapadnom ulazu u Koprivnicu, kod nadvožnjaka preko željezničke pruge, gdje se susreću državne ceste broj 2 i 41. Izgradnja rotora krenut će paralelno sa sanacijom nadvožnjaka, kako je to u prosincu prošle godine najavio gradonačelnik Jakšić.

Nakon provedenog postupka javne nabave, za izradu projektne dokumentacije odabrana je tvrtka Labos d.o.o. iz Varaždina. Njihova je ponuda, naime, jedina pristigla na javni poziv i bila je unutar propisanih kriterija. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije procijenjena je na 246.125 kuna s uključenim PDV-om. Grad Koprivnica riješit će imovinsko-pravne odnose, a samu izgradnju rotora, kao i sanaciju nadvožnjaka, odradit će  Hrvatske ceste.

Podsjetimo, uz taj rotor gradit će se još jedan, i to na vrlo frekventnom raskrižju Ulice braće Radića, Ivana Sabolića i Starog Brežanca.