Šoderica iz zraka, kolovoz 2011. Snimio Marko Posavec.
Općina Legrad objavila je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine.

Natječaj se odnosi na izgrađena i neizgrađena građevinska zemljišta koja se nalaze u granicama građevinskih područja naselja Općine Legrad, neizgrađena građevinska zemljišta na području TRC Šoderica (nova gradilišta) i na poljoprivredna zemljišta.

Popise nekretnina možete pronaći u nastavku i na internetskim stranicama Općine Legrad. Početne cijene navedene su u popisima.

Rok za predaju ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u tisku, a ponude će se otvarati u Općini Legrad dana 9. ožujka 2020. godine u 16:30.

Ponuditelji mogu izvršiti pregled nekretnine svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodni dogovor s općinskim načelnikom.

Sve informacije mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja natječaja i to:

  • ponedjeljkom od 7 do 17 sati,
  • utorkom, srijedom i četvrtkom od 7 do 15 sati,
  • petkom od 7 do 13 sati,
  • na tel. 048/863-241 ili 048/835-455,
  • na e-mail opcina-legrad@kc.t-com.hr.

Sve dodatne informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na internetskim stranicama Općine Legrad.

1. Popis izgrađenog i neizgrađenog zemljišta koje je predmet natječaja za prodaju
Red. broj Kat. općina Zk.ul.br. K.č.br. Kultura Površina u m2 Početna cijena
1. Legrad 674 2643 Kuća, dvorište i gospodarske zgrade u Ul. bana J. Jelačića kbr. 38 1139 33.521,00
2. 743 2743 Kuća, dvorište i gospodarske zgrade u Ul. bana J. Jelačića kbr. 98 1091 32.108,00
3. 1058 2815 Pašnjak u Ul. P. Zrinskog kbr. 107 1076 31.667,00
4. 480 2718 Kuća, dvorište i oranica u Ul. P. Zrinskog 201 1014 29.840,00
5. 1090 3237/2 Kuća i pašnjak u Ul. kralja Tomislava 220 1253 36.876,00
6. 569 2824 Kuća, dvorište i vrt u Ul. Petra Zrinskog 117 1617 70.500,00
7. 902 3050 Neizgrađeno građ. zemljište u Ul. P. Šandora 99 713 30.424,00
8. 1100 3247 Neizgrađeno građ. zemljište u Ul. kralja Tomislava 216 838 35,757,00
9. 1042 3200 Kuća, dvorište i dr. u Ul. kralja Tomislava 130 2355 100.000,00
10. 673 2640 Kuća, dvorište i gosp. zgrade u Ul. bana J. Jelačića 28 1533 100.000,00
11. 1182 3420 Kuća, dvorište, livada, oranica i gosp.zgrade u ul. Kralja Tomislava 87 2009 80.000,00
12. 469 2948 Kuća, gospodarska zgrada, voćnjak i oranica u Ul. Petra Zrinskog kbr. 187 3461 121.135,00
13. Kutnjak 2770 164/2, 164/3 Kuća i dvorište u mjesnoj rudini 288, 263 23.511,00
14. 1117 189, 190, 191, 192 Kuća, dvorište, voćnjak, gosp. zgrade u Kutnjaku 1876, 202, 496, 485 100.710,00
15. Zablatje 1069 12/1 Kuća kbr. 24, gospodar. zgrade i dvorište 781 90.000,00
16. Selnica Podravska 749 1/2 dijela, 76/37 Oranica u Selnici P. 1/2 dijela od 1683 (841) 30.000,00
17. Kutnjak 2797, 2184 249/2, 248/2 Dvorište u Antolovcu kbr. 17, voćnjak u Antolovcu kbr. 17 442, 1816 100.000,00

 

2. Popis poljoprivrednog zemljišta koje je predmet natječaja za prodaju
Red. broj Katastarska općina Broj zk. izvatka Broj zk. čestice Površina čestice (m2) Kultura čestice Procijenjena vrijednost – početna cijena (kn)
1. Legrad 2224 2507/3 2187 Šuma Tursko groblje 8.988,57
2. Legrad 2291 603/1 2279 Oranica Tursko groblje 7.885,34
3. Legrad 3309 604/1 283 Oranica Tursko groblje 979,18
4. Legrad 2296 1912 1721 Šuma Keter 7.073,31
5. Selnica Podravska 1093 1/3 dijela 260/22 1/3 dijela od 1066 Oranica Gornje grmlje 3.688,36 (za cijelu površinu)
6. Selnica Podravska 1093 1/3 dijela 260/76 1/3 dijela od 1699 Oranica Gornje grmlje 5.878,54 (za cijelu površinu)
7. Selnica Podravska 1093 1/3 dijela 260/193 1/3 dijela od 382 Oranica Gornje grmlje 1.321,72 (za cijelu površinu)

 

3. Popis neizgrađenog građevinskog zemljišta na području TRC Šoderice (nova gradilišta)
Red. broj Katastarska općina Broj zk. izvatka Broj zk. čestice Površina čestice (m2) Kultura čestice Procijenjena vrijednost = početna cijena (kn)
1. Legrad 407 53 291 livada 30.427,87
2. Legrad 407 364 335 livada 35.028,65
3. Legrad 407 367 339 livada 35.446,90
4. Legrad 407 389 312 livada 32.623,69
5. Legrad 407 425 420 livada 43.915,20
6. Legrad 407 439 389 livada 40.675,05
7. Legrad 407 440 320 livada 33.460,20
8. Legrad 407 441 269 livada 28.127,48
9. Legrad 407 442 274 livada 28.650,30
10. Legrad 407 443 324 livada 33.878,45
11. Legrad 407 446 267 livada 27.918,35
12. Legrad 407 448 500 livaca 52.281,56
13. Legrad 407 449 316 livada 33.041,95
14. Legrad 407 450 321 livada 33.564,76
15. Legrad 407 451 330 livada 34.505,83
16. Legrad 407 452 337 livada 35.237,77
17. Legrad 407 453 367 livada 38.374,67
18. Legrad 407 454 417 livada 43.602,82
19. Legrad 407 455 263 livada 27.500,10
20. Legrad 407 456 231 livada 24.154,08
21. Legrad 407 457 264 livada 27.604,66
22. Legrad 407 458 405 livada 42.348,06
23. Legrad 407 459 315 livada 32.937,38
24. Legrad 407 460 304 livada 31.787,19
25. Legrad 407 461 366 livada 38.270,10
26. Legrad 407 468 448 livada 46.844,28
27. Legrad 407 531 306 livada 31.996,32