Snimio Marko Posavec.
Reciklažno dvorište u Herešinu je izgrađeno, a svoja vrata javnosti će otvoriti početkom ožujka.

Voditelj projekta Nebojša Kalanj istaknuo je da je projekt vrijedan 5,2 milijuna kuna, a odobreno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša iznosi 85 posto.

Reciklažno dvorište prostire se na otprilike 2700 kvadratnih metara, a pokriva područje grada Koprivnice i naselja Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec. Građani će otpad moći dovoziti tijekom zime od 8 do 17 sati, tijekom ljetnih mjeseci od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati.

Snimio Marko Posavec.

Predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec rekla je da ovo novo reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave ostvaruju vezu sa svojim građanima, ovlaštenim sakupljačima i prerađivačima.

Dodala je da je ovime značajno povećan kapacitet za prikupljanje korisnog otpada što će sigurno doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom, a on je da 2022. godine izdvajamo 60 posto mase komunalnog otpada, umjesto dosadašnjih 51 posto.

– Prema dosadašnjem iskustvu, plastika, papir i karton, metalna i staklena ambalaža su otpad koji se najviše sakuplja. Na reciklažnim dvorištima prikupljat ćemo i problematični otpad, motorna i strojna ulja, lijekove, izolacijski materijal i sav ostali otpad za koji ne želimo da završi na odlagalištu te da se on pravilno zbrine – objasnila je Tetec.

Snimio Marko Posavec.

Članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat istaknula je da će se novim dvorištem riješiti i problem povećanja glomaznog otpada koji će se ovdje moći oporabiti. Napomenula je i da otvaranje ovog reciklažnog dvorišta ne znači zatvaranje onog u Dravskoj.

– Centar za oporabu koji planiramo napraviti na starom reciklažnom dvorištu u Dravskoj je vezan uz oporabu predmeta koji se još mogu koristiti kako bi kružno gospodarenje otpada doživjelo svoju potpunu svrhu, jer svima nam je u interesu da se prema našem okolišu ponašamo odgovorno – naglasila je Horvat.

Snimio Marko Posavec.

Na ovaj projekt iznimno je ponosan gradonačelnik Mišel Jakšić.

– Dičimo se s našom komunalnom pokrivenošću, ali i svim onim iskoracima koje radimo u prihvaćanju novih tehnologija i novih projekata i to poglavito onih koji se tiču gospodarenja otpadom. Koprivnica je u top 10 hrvatskih gradova kad pričamo o razvrstavanju otpada. Bez jednog dobrog i uhodanog sustava takve rezultate ne možemo imati i ne možemo biti optimistični da ćemo doći do one magične brojke od 60 posto koju traži Europska unija – zaključio je Jakšić.


Jakšić: Dok sam ja gradonačelnik, nikakve spalionice u Koprivnici neće biti ni blizu

Na završnoj konferenciji projekta izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Herešin, koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić osvrnuo se i na temu spalionice.

Na pitanje novinara o najavama čakovečkog gradonačelnika Stjepana Kovača da su Koprivnica, Varaždin i Čakovec vrlo blizu izgradnje spalionice na varaždinskom području, Jakšić je kazao da Kovač i on imaju dobru suradnju i komunikaciju po više projekata.

– Naravno da je često tema i gospodarenje otpadom, jer svi mi imamo više-manje iste probleme, ali do sada o spalionici i investitorima, na taj način nismo nikad razgovarali i jedino što mogu reći iz kuta gradonačelnika Koprivnice, da dok sam ja gradonačelnik nikakve spalionice u Koprivnici neće biti ni blizu.

Snimio Marko Posavec.

Tetec: Velike sortirnice neće biti

Na pitanje novinara hoće li se u Koprivnici graditi sortirnica, Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalca, istaknula je da veće sortirnice neće biti.

– Na postojećem reciklažnom dvorištu radimo predsortiranje, odnosno sortiranje onog dijela plastike i papira koji prikupljamo putem vreća i kanti iz domaćinstava. Klasične velike sortirnice neće biti, za to su potrebne velike količine s kojima mi ne raspolažemo i kao takva ne bi bila rentabilna, odnosno pala bi na trošak naših građana, a to ne želimo – objasnila je Tetec.

Novo reciklažno dvorište u Herešinu

Posted by Drava.info on Thursday, February 13, 2020