Foto: Krešimir Juratović
128. godišnja redovno-izvještajna Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gola održana je u subotu, 1. veljače u dvorani Društvenog doma u Goli.

Skupština je održana uz nazočnost velikog broja gostiju iz prijateljskih vatrogasnih društava iz Koprivničko-križevačke županije, i to: DVD-a Gotalovo, DVD-a Novačka, DVD-a Otočka, DVD-a Ždala, DVD-a Domaji, DVD-a Kunovec, DVD-a Štaglinec, DVD-a Reka, DVD-a Torčec i JVP grada Koprivnice.

Svojim dolaskom Skupštinu su uveličali zapovjednik VZ Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan, predsjednik VZG Koprivnice Ivan Golubić, načelnik Općine Gola Stjepan Milinković, predsjednik VZO Gola Ivan Premec, zapovjednik VZO Gola Luka Kukčin, pomoćnik načelnika PGP-a Gola Alen Tarle, župnik vlč. Siniša Preiner, vlasnik tvrtke KL Protektion Zvonimir Legemec te direktorica tvrtke Fugaplast Zvonka Kovač.

Veoma dobru i kvalitetnu suradnju s golskim vatrogascima svojom nazočnošću su potvrdili predstavnici mnogobrojnih udruga koje djeluju u Općini Gola: KUD Prekodravski zvon,
Društvo žena Gola, Stočarska udruga Gola, Konjogojska udruga Prekodravlje, Nogometni klub Fugaplast, UDVDR ogranak Gola, Crveni križ Gola, Lovačka udruga Zec Gola-Gotalovo, Udruga žena Ždala, Udruga umirovljenika Gola…

Pozdravnim govorom skupštinu je otvorio predsjednik društva Krešimir Talan te je nakon intoniranja hrvatske i vatrogasne himne pozvao sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima.

Nakon usvajanja dnevnog reda, skupštinu je dalje vodilo radno voditeljstvo u sastavu Krešimir Talan predsjednik, Vedran Novaković član i Sebastijan Salaj član.

Veoma iscrpno Izvješće o radu društva za 2019. godinu podnio je tajnik Romeo Blažeković koji je pobrojao mnogobrojne aktivnosti iz kojih je bilo vidljivo da su članovi društva tijekom prošle godine bili veoma aktivni.

Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. godinu podnio je blagajnik društva Ivica Blažeković.

Izvješće zapovjedništva društva podnio je zapovjednik Luka Lukčin koji je pobrojao sve aktivnosti koje su odradili, napomenuvši da su tijekom godine imali na svojem području dva ogromna požara u kojima su aktivno sudjelovali gaseći ih uz pomoć drugih društava i JVP grada Koprivnice.

Izvješće Nadzornog odbora društva podnio je Josip Premec koji je istaknuo da su članovi Nadzornog odbora pregledali financijsku dokumentaciju društva i da nisu uočili nepravilnosti.

Plan rada te financijski plan prihoda i rashoda društva za 2020. godinu pročitao je Romeo Blažeković koji je nabrojao sve aktivnosti koje planiraju realizirati tijekom godine: od natjecanja s djecom i mladeži pa do nabave novog vatrogasnog vozila i čamca s prikolicom.

Izvješće Verifikacijske komisije podnio je Sebastian Novak iz kojeg je bilo vidljivo da društvo trenutno broji 116 članova, od kojih su njih 41 članovi podmlatka i mladeži, a 75 članova su odrasli s pravom glasovanja od kojih je njih 57 nazočilo skupštini.

S obzirom da nije bilo primjedbi na izvješća kao ni na prijedloge, skupština je jednoglasno prihvatila izvješća za 2019. godinu, a jednoglasno su usvojeni Prijedlog plana rada te Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu.

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku da se Lovro Bobovec, Patrik Parag i Fabian Novak primaju u članstvo DVD-a Gola.

Tijekom protekle godine članovi društva bili su veoma aktivni i na polju obrazovanja, edukacija i usavršavanja za specijalnosti, te su ovom prilikom Ivan Živković, Miroslav Pašica, Alen Kičinbaći i Luka Peroš primili Uvjerenja o završenom usavršavanju za specijalnost “Gašenje požara na otvorenom prostoru i prijevoz helikopterom”, a iste su im uručili zapovjednik VZO Gola Luka Lukčin i predsjednik VZO Gola Ivan Premec.

Na sjednici su članovima društva uručene Vatrogasne spomenice. Spomenicu za 20 godina provedenih u vatrogastvu primili su Sebastijan Salaj, Ivan Pali, Ivan Varga, Mihael Šestak i Tomica Pavešić, spomenicu za 50 godina primio je Josip Premec, a iste im je uručio zapovjednik VZ Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan.

Od gostiju, za riječ su se javili predsjednik VZO Gola Ivan Premec, pomoćnik načelnika Alen Tarle, predsjednik VZG Koprivnice Ivan Golubić, zapovjednik VZ Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan te vlasnik tvrtke KL Protektion Zvonimir Legemec koji je u ime tvrtke KL Protektion darovao društvo prigodnim darom. Svi govornici redom su veoma pohvalno govorili o radu društva, članovima su zaželjeli mnogo uspjeha u daljnjem radu da im se ispune svi zacrtani planovi, poglavito na polju nabave vatrogasnog vozila i čamca, te što više druženja, ali bez požara i drugih intervencija.

Kao i uvijek, veoma nadahnut govor održao je općinski načelnik Stjepan Milinković koji je istaknuo veliki značaj i doprinos vatrogasaca Gole na polju sigurnosti, također je naglasio veoma dobru i korektnu suradnju Općine s čelništvom društva, zahvalio je svima na uloženim golemim naporima u dosadašnjem radu s željom da i nadalje budu na tom putu na korist svih.

Načelnik Milinković ni ovaj put nije došao praznih ruku, naime u ime Općine uručio je predsjedniku Talanu za potrebe društva uređaj za oživljavanje – defibrilator.

Na kraju sjednice, predsjednik Krešimir Talan zahvalio je još jednom svima koji su došli na skupštinu, kao i svima koji prate i pomažu rad društva.

Nakon službenog dijela skupštine upriličeno je druženje i prigodni domjenak za sve nazočne.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović