Ilustracija / pixabay.com
S novom 2020. godinom vrijede novi uvjeti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Zaključeno je to krajem prosinca prošle na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Novost koju navode u HZZ-u je da se u ovoj godini neće provoditi mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva.

Kažu da će zbog promjena na tržištu rada naglasak biti na provedbi mjere potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, odnosno pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje ili odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu. Objašnjavaju da je cilj ove mjere osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati im sva prava i prednosti koje taj ugovor nosi – plaću sukladno razini obrazovanja i složenosti poslova, materijalna i druga prava iz kolektivnog ugovora, prava za vrijeme privremene nesposobnosti, a prije svega ekonomsku i socijalnu sigurnost. Ova potpora namijenjena je nezaposlenim osobama koje nemaju više od šest mjeseci staža u zvanju i obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, a prijavljene su evidenciju nezaposlenih.

U HZZ-u ističu da će tako u provedbi biti potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, odnosno pripravništvo. Zatim tu su potpore za usavršavanje i potpore za samozapošljavanje. U provedbi će biti i potpore za obrazovanje i osposobljavanje i to za obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja te aktivacijski programi. Nadalje, provodit će se i potpore za javni rad, potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva te potpore stalni sezonac.