Foto: Koprivničke vode
Sredinom siječnja ove godine završila je izgradnja kanalizacijske mreže zapadnog dijela mjesnog odbora Vinica u Koprivnici, u ulicama Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, Vrbica, dijelu Vinogradske ulice, dijelu Ulice Vinica i odvojka Ulice Nikole Sertića prema Ulici Vinica.

Područje obuhvata navedenih ulica nalazi se na granici dvaju kanalizacijskih kolektorskih slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena. Dio spada slivu kolektora V, a dio slivu kolektora VII.

S obzirom na navedeno izgrađena su dva zasebna kanalizacijska sliva kroz dvije faze izgradnje:

  • I. faza – sliv Crnogorske ulice (J. Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
  • II. faza – sliv Ul. Nikole Sertića (dio Ulice Vinica i odvojak Ul. Nikole Sertića)

Na oba sliva predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i dijela oborinskih voda s područja ulica u zahvatu obiju faza.

Foto: Koprivničke vode

Ukupna duljina izgrađene nove kanalizacije je cca. 5 km, a izgrađena je od polipropilenskih korugiranih cijevi profila 300 mm, 400 mm, 500 mm i 1000 mm. Cilj realizacije ove najznačajnije investicije Koprivničkih voda u 2019. godini je na zapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te nepovoljna konfiguracija terena, omogućiti kućanstvima priključenje na sustav javne odvodnje i preuzimanje i ekološko zbrinjavanje odnosno pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi na izgradnji prve faze duljine 3500 metara započeli su potkraj 2018. godine i završili su u srpnju 2019. godine, a radovi druge faze duljine 1450 m započeli su u kolovozu 2019. godine i nedavno su završeni. Za sve postojeće stambene zgrade izvedeni su izvodi priključaka na novoizgrađene kanalizacijske priključke, ukupno 134 izvoda kućnih priključaka.

Vrijednost cjelokupne investicije odnosno obiju faza je 6 milijuna kuna (bez PDV-a). Preostalo je da se još izvedu radovi na sanaciji oštećenog asfalta u dijelu Ulice Vinica, koji će se izvesti na proljeće odnosno kad to bude moguće zbog temperatura i vremenskih uvjeta.

Koprivničke vode obavještavaju stanovnike u navedenim ulicama zahvata izgrađene kanalizacijske mreže da mogu u prizemlju Komunalca, Mosna ulica 15 u Koprivnici, podnijeti zahtjev za priključenje na izgrađeni sustav javne odvodnje kako bi se što prije moglo odraditi administrativni dio vezan za priključenje i potpisati ugovor o priključenju.