Snimio Marko Posavec.
Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije većinom su glasova donijeli proračun za iduću godinu.

Prema planovima, prihodi Županije i županijskih ustanova iduće će godine doseći rekordnih 745,5 milijuna kuna s 20,8 milijuna kuna manjim rashodima, 724,7 milijuna kuna. No, ta će razlika biti utrošena na saniranje ranijih gubitaka.

Iduću će godinu obilježiti investiranje u podravsko-prigorsko obrazovanje, pojasnio je župan Darko Koren podsjetivši na to da je u planu izgradnja pet školskih sportskih dvorana te iznimno velike investicije u Centar kompetentnosti – dogradnju i opremanje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac.

U planu je i projekt izgradnje pet školskih sportskih dvorana u Kloštru Podravskom, Svetom Petru Orehovcu, Kalinovcu, Rasinji i Svetom Ivanu Žabnu. Za njihovu realizaciju Županija se planira kreditno zadužiti po 15,5 milijuna kuna iduće i 2021. godine.

– Moram reći, dobili smo doista povoljne uvjete od banaka koje su se javile na javni poziv za financiranje ovih projekata. Dobili smo od jedne banke jedinstvenu ponudu: kredit s kamatom 1,12 posto! To je prije godinu dana bilo nemoguće. Bit će to zajednički program Županije i pet općina i tražit ćemo za zaduženje suglasnost Hrvatske vlade, ako se sve općine slože – istakao je župan Koren.

Snimio Marko Posavec.

Kako je dalje obrazložio, u proračun su uključene i plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, potom 50 milijuna kuna decentraliziranih sredstava, 11 milijuna kuna sredstva pomoći i 3,3 milijuna kuna najma koprivničke gimnazije, te 73,8 milijuna kuna EU sredstava proračunskim korisnicima, 227 milijuna prihoda od HZZO-a… Na rast županijskog proračuna utjecao je i projekt Centra kompetentnosti. Značajan prihod čini i 18,1 milijun kuna za preuzimanje poslova Ureda državne uprave, pobrojao je župan Koren te ocijenio:

– Proračun je socijalan i razvojan i zadovoljava sve potrebe koje stanovništvo ove županije treba, a koje mi možemo osigurati.

Nezavisni Željko Lacković i njegovi kolege ne daju potporu proračunu za iduću godinu. – Jedina osobina ovog proračuna je vidljivost na kojoj župan radi posredstvom PORA-e u Podravskom listu kako bi bio stalno hvaljen njegov rad – rekao je s govornice Gradske vijećnice, pojasnivši da je veliki propust što župan u obrazlaganju proračuna nije spomenuo ni brzu cestu ni milijardu kuna vrijednu Aglomeraciju, ni Piškornicu, ni navodnjavanje, ni poljoprivredu. Lacković je županu zamjerio što nije spomenuo ni koprivničku pedijatriju, pa ni kamo bi utrošio novac od povećanja rudne rente:

– Ovaj proračun je skroman i nije u trendu korištenja EU sredstava. Vi održavate poslovanje Županije i ustanova kako ste ih zatekli, vjerojatno ćete ih tako i predati. Osim što imate želju, namjeru i tendenciju biti vidljivi i to osiguravate preko proračuna, ne zavređujete potporu. Nećete je dobiti od Kluba nezavisnih vijećnika – bio je direktan Lacković.

Snimio Marko Posavec.

Da prijedlog proračuna ne smatraju savršenim, pokazali su iz Kluba SDP-a i Laburista predlaganjem pet amandmana. Izrekla ih je Marija Vukobratović:

– 500.000 kn za izgradnju pješačko-biciklističke staze između Koprivnice i Peteranca; 100.000 kn za financiranje programa i projekata udruga za promociju i jačanje proizvođača; 200.000 kn za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u Križevcima i Đurđevcu; 300.000 kn za tople obroke u područnim školama; 225.000 kn za projekte preventive – izvanškolske sportske aktivnosti osnovnoškolaca te 200.000 kn za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, za one koji idu u srednje škole izvan naše županije jer tih profila u našoj županiji nema ili im je bliže škola u susjednoj županiji.

Lijeva koalicija traži i milijun kuna za pripremu dokumentacije izgradnje domova za stare i nemoćne u Križevcima i Đurđevcu koje bi, prema njihovu prijedlogu, trebalo izgraditi uz zajedničko sufinanciranje Županije i tih gradova.

Snimio Marko Posavec.

Najlakše bi bilo reći “ne prihvaćamo ni jedan”. Tako će na kraju i biti jer im ovdje nije mjesto, uzvratio je župan Koren, dodavši da za svaki od njih ipak postoji moguće rješenje.

Vijećniku Lackoviću je pak uzvratio pitanjem:

– Kakve veze ima brza cesta s nama? Osim ako moramo organizirati domjenak, to ćemo iz reprezentacije. Kad govorimo o pedijatriji, njeno stanje će se poboljšati kroz projekt dnevne bolnice, a dogovorili smo i s Podravkom da kupi dio opreme. Rudna renta će se koristiti prema zakonskim propisima. I da, županijski sustav ću predati nasljednicima da nemaju nikakvih problema.

Kao što je i najavio, amandmani nisu dobili potrebnu potporu većine, no zato proračun jest: tri HSS-ova suzdržana, 10 protiv i 22 većinska za, i tako je izglasan proračun Koprivničko-križevačke županije za iduću godinu.