Ilustracija / snimio Marko Posavec.
Koprivnički gradski vijećnici na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća većinom glasova su prihvatili odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Koprivnice.

Gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno je istaknuo da ga ljuti to što u prilagođavanju pravilima Europske unije u posljednjih deset godina nije napravljeno dovoljno. Napomenuo je da ova najnovija uredba nije ustavna jer predstavlja nepravedan udar na kućanstva s jednom članom.

– Ne možemo se složiti i prihvatiti odluku da jednim dekretom jedan penzioner koji živi sam i ima dvije tisuće kuna mirovine, plaća onaj početni iznos kao Podravka – rekao je gradonačelnik.

Zato su Grad Koprivnica i Gradsko komunalno poduzeće Komunalac našli formulu po kojoj cijena odvoza otpada ostaje ista i za građane i poslovne subjekte. Gradonačelnik je objasnio da iako svi moraju plaćati jednak fiksni iznos, građanima se omogućuje da imaju različite veličine kanta te da se po litri zapremnine kanta plaća jednaki fiksni iznos.

– Tako će onaj tko živi sam i ima spremnik od 80 litara ipak platiti manju cijenu od kućanstva koje ima spremnik od 120 ili 240 litara – zaključio je gradonačelnik.

Što se tiče gospodarskih subjekata cijena odvoza otpada će proći minimalne nivelacije od jedan ili dva posto smanjenja za manje gospodarske subjekte i povećanja za veće subjekte. Ovakva odluka se šalje na odobrenje resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Odluku je gradskim vijećnicima objasnila i predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec.

– Ova nas je sve iznenadilo jer prijašnja uredba nije vrijedila ni godinu dana i već se nešto mijenja. Svi gradovi koji su poštovali prvu uredbu i koju su je donijeli, sada je moraju mijenjati, a oni koji nisu do sada ništa mijenjali njima je lako. Mi poštujemo zakon i volimo biti u skladu sa svim obavezama koje imamo prema Zakonu o gospodarenju otpadom i svim njegovim uredbama – kazala je Tetec.

Gradski vijećnici su imali i nekoliko pitanja vezanih uz gospodarenje otpadom. Vijećnik Ernest Forjan ‘zabrinuo’ se da bi po novoj uredbi koja se donosi gradonačelnik mogao postati kazneno odgovoran, na što mu je Jakšić odgovorio da će za to morati pričekati jer postoji cijeli niz međukoraka koji se moraju provesti prije nego li to bude moguće.

HDZ-ovog vijećnika Gorana Kovačića zanimalo je kako spriječiti određene ljude da prije odvoza smeća ne kopaju po kantama. Tetec na to nije imala konkretan odgovor, osim da se razvijaju dobrosusjedski odnosi i da se spremnici stavljaju u kaveze koji su pod lokotom.

Oporbenog HDZ-ovog vijećnika Sašu Cestara zanimalo je, je li koprivničko komunalno poduzeće nagrađeno jer kao jedinica lokalne samouprave dobro prikuplja i razvrstava otpad. Na to pitanje je Jakšić odgovorio da smo ‘previše brzo postali previše dobri’ u sortiranju i odvojenom prikupljanju.

Vijećnica Celiščak je predsjednicu Uprave Komunalca upitala hoće li Komunalac u ovo blagdansko vrijeme povećati broj odvoza otpada, na što je Tetec odgovorila da sve ostaje u regularnom rasporedu odvoza. Pitanje o formuli za izračun cijene otpada Tetec je uputio nezavisni vijećnik Šimunić na što mu je ona pojasnila formulu izračuna.