Izvor: kckzz.hr
Završna konferencija projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ održana je u četvrtak, 19. prosinca u prostorijama Županijske uprave.

Začetnik ideje za prijavu projekta bio je Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije koji je kroz uspješnu suradnju s PORA Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije izradio prijavu projekta.

Predsjednik Savjeta Željko Jurković kazao je kako su u istraživanja koje su provodili uključili sve dobne skupine iz svih dijelova županije što je rezultiralo Razvojnim programom za mlade. Koprivničko križevačka županija prva u Hrvatskoj se uhvatila u koštac s izradom Razvojnog programa, a nakon njega planira se i izrada priručnika kako bi se drugim županijama olakšao posao donošenja vlastitih programa.

Ispred Koprivničko-križevačke županije završnoj konferenciji projekta prisustvovali su zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima te predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar. Zamjenik Ljubić uvodno se obratio prisutnima izrazivši zadovoljstvo radom svih sudionika projekta te naglasio važnost donesenog Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. koji je nastao u sklopu projekta.

– Čestitam svima koji su sudjelovali u ovom uspješnom projektu za čiju je realizaciju Županija izdvojila gotovo 40 tisuća kuna. Provedbom aktivnosti projekta izrađena je sveobuhvatna analiza o potrebama, problemima i potencijalima mladih s područja Koprivničko-križevačke županije i temeljem toga je izrađen Razvojni program za mlade kao temeljni provedbeni dokument za mlade koji će, vjerujem uvelike pomoći u osmišljavanju razvojnih politika. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u realizaciji, siguran sam da će Savjet u suradnji s partnerima osmisliti još mnoge vrijedne projekte – kazao je zamjenik Ljubić.

Izvor: kckzz.hr

Detaljnu prezentaciju rada Radne skupine za izradu i praćenje Razvojnog programa za mlade KKŽ predstavila je Suzana Hirjanić iz PORA Regionalne razvojne agencija Koprivničko-križevačke županije, dok je voditeljica projekta Vesna Pribeg Peričić prisutnima predstavila opći presjek provedbe projekta.

Postojeći Županijski program za mlade Koprivničko-križevačke županije, pojasnila je Perčić, bilo je potrebno zamijeniti novim programom usklađenim sa stvarnim stanjem potreba mladih na području Koprivničko-križevačke županije. Projekt „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ prijavljen je na Poziv kojeg je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske za prioritetno područje P.6 Lokalni i regionalni programi za mlade. Od ukupne vrijednosti projekta u iznosu 98.046 kuna, Županija je izdvojila 37.046 kuna, a nadležno Ministarstvo je projekt sufinanciralo u iznosu 61.000 kuna.

Izvor: kckzz.hr

Osnovana je i Radna skupina za izradu i izvještavanje o provedbi Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pri čemu je stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavljala PORA. U sklopu Projekta provedeno je istraživanje potreba, problema i potencijala mladih na području Županije na temelju kojeg je izrađen Razvojni program s tri glavna cilja – jačanja kvalitete života mladih, promicanja društva jednakih mogućnosti i kulture aktivnog življenja te poboljšanja uvjeta za obrazovanje i zapošljavanje mladih.

U drugom dijelu projekta koji je provodio Centar za mlade Križevci u suradnji sa Županijskim savjetom za mlade Koprivničko-križevačke županije održane se tribine kako bi se ojačala uloga udruga mladih te radionice s učenicima završnih razreda u osam srednjih škola. Rad Županijskog savjeta za mlade Koprivničko-križevačke županije uspješno je prezentiran na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske od 20.-22. rujna 2019. u Slavonskom Brodu. Valja spomenuti i kako je 13. prosinca 2019. godine potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji Županijskih savjeta Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Međimurske županije.

Tekst i fotografije: Koprivničko-križevačka županija.

Izvor: kckzz.hr
Izvor: kckzz.hr
Izvor: kckzz.hr