Odlagalište otpada Piškornica
Snimio Marko Posavec (arhiva)
U prijedlogu državnog proračuna za 2020. godinu osiguran je i dio sredstava za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao i za preostalih osam regionalnih centara u Hrvatskoj.

Rekao je to na konferenciji za medije u Koprivnici saborski zastupnik Damir Felak, dodavši kako bi do kraja sljedeće godine trebale biti završene sve radnje koje prethode raspisivanju natječaja za izvođenje radova i nakon čega bi radovi trebali i početi. Napomenuo je i da nisu svi regionalni centri u Hrvatskoj u istom stupnju pripreme:

– Da se našalim, možda nije ni tako loše da se projekt Piškornice rasteže tako dugo. U međuvremenu su se pojavile nove tehnologije zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i ja vjerujem da će Piškornica sada imati suvremeniju tehnologiju nego onu predviđenu u prvoj varijanti. Mislim da neće biti primijenjena ni ona tehnologija koja se koristi na Marišćini ili Kaštijunu, jedinim centrima za gospodarenje otpadom koji su za sada u funkciji.

Nove tehnologije bi trebale biti prihvatljivije i za okoliš, a time i za stanovnike koji žive u blizini Piškornice, zaključio je Felak.