Tvrtka Kampus d.o.o. Koprivnica objavila je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u sklopu kompleksa koprivničkog Kampusa.

Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva “Kampus” d.o.o. Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 3, u zapečaćenom omotu s naznakom “KAMPUS – zakup – NE OTVARATI”.

U zakup se nude sljedeće parcele, ukupne površine 21,15 ha:

 • Arkod parcela 2716321, površine 4,24 ha – oranica,
 • Arkod parcela 3438474, površine 0,92 ha – oranica,
 • Arkod parcela 2716355, površine 7,5 ha – oranica,
 • Arkod parcela 3438482, površine 2,7 ha – oranica
 • preostali dio k.č.br. 4884, površine cca 8300 m2 (manji dio k.č.br. 4884 je obuhvaćen Arkod parcelom 2716321),
 • k.č.br. 4883, površine 3844 m2,
 • k.č.br. 4882, površine 3987 m2,
 • k.č.br. 4881, površine 3651 m2,
 • k.č.br. 4880, površine 6836 m2,
 • k.č.br. 4879, površine 11841 m2,
 • k.č.br. 4878, površine 5555 m2,
 • k.č.br. 4877, površine 7067 m2,
 • k.č.br. 4876, površine 6866 m2,

Poljoprivredno zemljište daje se od dana potpisa ugovora u dvogodišnji zakup, a početna visina godišnje zakupnine iznosi 26.000,00 HRK (bez PDV-a).

Ponude se predaju do zaključno 8. studenoga 2019. godine (petak) u 9:00 kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Sve informacije možete pronaći na ovoj poveznici.