Erik ONDREJIČKA
Lilith

 

RUČNI PAPIR

Gdje da pronađem čovjeka koji je zaboravio riječi
kako bih mogao s njime popričati?
– Chuang Tzu

Riječi ovdje jesu, i nisu
isto kao mi
Jesmo ovdje a ujedno tu nismo

Riječi nenapisane su drugačije
od riječi neizgovorenih

Već odavno nisam osjećao
toliko sreće i bogatstva
kao danas
kada sam poslije više sati sjedenja
ostavio ručni papir
potpuno prazan

Jedino je moje lice žudjelo osjetiti kišu
ili zrake sunca
među stvarima
koje moraju umrijeti
ne bi li zamijenile svoje mjesto

 

LILITH

Iako nemam načina kako izgovoriti
niti napisati
ove riječi su za tebe Adame

Vjerojatno je već svejedno
ali ja nisam nestala odjednom

Prvo sam postala nematerijalna
po dijelovima
koje si dotaknuo posljednji put

Kada si putovao prstom od šije preko kose
sredinom čela
duž nosa sve do usta
do otiska na usni
i po bradi niz grlo
moja je glava gubila svaku težinu

Kada si prstima prošao
od sredine stopala
sve do trupa
moje su noge ostale nematerijalne

Kada si se posljednji put ogrnuo mojim rukama
one su počele lebdjeti bez težine kao krila

Ostatak tijela je ostao nematerijalan
kada si ga kao kipar
klešući stvarnost
na rubu mogućeg
dlanovima konačno završio

Na kraju si dematerijalizirao grudi
svojim putujućim palčevima
utisnutim u tijelo
koje od tada više nije bilo tijelo

Na tren sam bila nematerijalna
zatim je počela nestajati i moja slika

Koji dio mene više nisi pogledao
taj je nestajao potpuno
Prvo su nestale moje oči
zatim kosa usne lice tijelo ruke
i na kraju noge

Još sam trenutak postojala u tvojoj glavi
ali me više nema ni u njoj

Sada ne postojim

Nema me u tvojim rukama
u tvojim očima
u tvojoj glavi
a ne postojim ni u ovim riječima
koje liče na pjesmu

Ali negdje drugdje u drugom
ponekad kao da ja ovdje
stalno jesam
tvoja nestvarna Lilith

Prema slovačkom originalu i srpskom prijevodu Mire Demáka pripremio Matija Ivačić


Erik Ondrejička (1964., Bratislava) završio je studij geodezije i kartografije na Tehničkom sveučilištu u Bratislavi. Član je slovačkog PEN-a i Nezavisnog književnog društva. Od 2008. godine radi u Odboru za sekciju originalnih književnih fondova. Od 2010. do 2015. bio je član odbora za dodjelu potpora slovačkog Ministarstva kulture. U 2016. i 2017. godini bio je član Stručnog odbora Fonda za promociju umjetnosti. Član je Upravnog odbora Akademije izvedbenih umjetnosti (VŠMU) od 2016. godine. Objavio je deset knjiga, za koje je dobio više nagrada.