Foto: Općina Molve
U cilju promocije projekta Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve KK.06.3.1.03.0070 sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, 22. listopada 2019. godine održane su tri edukativne radionice za mještane općine s naglaskom na novi sustav gospodarenja otpadom u Općini Molve, poglavito uz temu korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima.

Radionice su održane u prostorijama društvenog doma u Molvama, društvenog doma Repaš i društvenog doma Molve Grede na kojima su mještani saznali vrijedne informacije o važnosti recikliranja, pravilnog razvrstavanja otpada i ponovne oporabe otpada. Na radionici je prisustvovao i zamjenik općinskog načelnika Martin Tuba koji je aktivno s Renatom Pavlinom iz tvrtke Eco Consulting iz Zaboka mještanima pojašnjavao o činjenici da će se gradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja otpada, izravno smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, uporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Na radionicama su podijeljeni i edukativni materijali koji su izrađeni u sklopu provedbe projekta Građenje reciklažnog dvorišta KK.06.3.1.03.0070 koje je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.