Izvor: prigorski.hr
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je za nedjelju 16. sjednicu kalničkog predstavničkog tijela.

Na dnevnom redu bile su sljedeće točke:

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za prvo polugodište 2019. godine,
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
3. Donošenje Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik za razdoblje od 2018. do 2027. godine,
4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik,
5. Donošenje Odluke o davanju u zakup dijela zgrade zdravstvene ambulante Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
6. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe projekta izgradnje tržnice na Trgu Stjepana Radića u Kalniku,
7. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kalnik,
8. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije i donošenje Zaključka.

Vijećnici su usvojili točke dnevnog reda, ali ne jednoglasno. Naime, vijećnik Božidar Kovačić (MREŽA) bio je suzdržan u nekoliko odluka.

Izvor: prigorski.hr
Izvor: prigorski.hr
Izvor: prigorski.hr
Izvor: prigorski.hr