Izvor: virje.hr
U okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje, sufinanciranog iz sredstava EU fondova, u ponedjeljak, 16. rujna provedene su informativno-obrazovne aktivnosti za najmlađe.

Na radionicama se pričalo o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada te ulozi reciklažnog dvorišta u gospodarenju otpadom.

Edukativne radionice održane su u Dječjem vrtiću Zrno i Osnovnoj školi prof. Franje Viktora Šignjara u Virju.

Tijekom radionica djeca su pokazala zavidno znanje u razdvajanju otpada, a dječji radovi na temu reciklažnog dvorišta i recikliranja bit će izloženi na svečanom otvaranju reciklažnog dvorišta u studenom 2019. godine.

Izvor: virje.hr
Izvor: virje.hr
Izvor: virje.hr
Izvor: virje.hr