Izvor: Udruženje obrtnika Koprivnica
Nakon višegodišnjih prigovora klijenata koprivničkih cvjećarnica, a na inicijativu cvjećarke Vesne Ravenski, Udruženje obrtnika Koprivnica je zatražilo od Uprave groblja, odnosno koprivničkog Komunalca, da poveća broj stalaka za vijence.

Sadašnji broj nije dostatan u slučajevima dva ili više sprovoda u jednom danu. Mnogi vijenci tako završe na podu što opravdano smeta naručitelje usluge.

Uprava groblja brzo je reagirala na zahtjev Udruženja obrtnika Koprivnica i već je u izradi 10 novih stalaka za vijence.