Izvor: KC vode
Radni sastanak na temu ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica –  sufinanciranje Projekta u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine EU sredstvima’ održan je jučer u Koprivničkim vodama.

Sastanku s predstavnicima Koprivničkih voda prisustvovali su predstavnik Grada Koprivnice i predstavnici općina u obuhvatu Aglomeracije Koprivnica.

Predsjednik Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras održao je kratku prezentaciju gdje je informirao prisutne o smanjenju obuhvata Aglomeracije Koprivnica zbog ispadanja općina Legrad i Sokolovac, sukladno traženju Jaspersa.

Iznio je da je procijenjena vrijednost cijelog projekta sada 410,9 milijuna kuna, te je upoznao predstavnike jedinica lokalne samouprave s financijskim obvezama u vezi sufinanciranja nacionalne i lokalne komponente projekta Aglomeracija Koprivnica. Na Studiju izvedivosti Koprivničke vode dobile su pozitivno mišljenje Jaspersa, Ministarstva i Hrvatskih voda u lipnju ove godine.

Prisutni predstavnici Grada i Općina usuglasili su se o imenovanju predstavnika JLS kao članova Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda u postupcima javne nabave na projektu “Poboljšanje vodonokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”.

Potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava Koprivničkih voda s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama predviđeno je za mjesec listopad.