Ustupio Ivan Valent
Druga sezona sustavnih arheoloških istraživanja višeslojnog lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log-Parag I koje vode zaposlenici Muzeja grada Koprivnice krenula je prošle srijede.

Radi se o lokalitetu većeg kompleksa koji se, na zasad pet evidentiranih položaja, proteže uz južnu obalu nekadašnjeg toka potoka Gliboki.

Sam je kompleks izuzetno zanimljiv i bogat, a o dugotrajnosti njegova funkcioniranja i privlačnosti položaja koji su zaposjedani svjedoče prikupljeni površinski nalazi keramike koji datiraju kroz 3000 godina, od srednjeg brončanog doba do kasnog srednjeg vijeka.

Tijekom prošlogodišnje kampanje istražen je dio antičkog i ranosrednjovjekovnog naselja, a potvrđeno je i da su na položaju tijekom ranosrednjovjekovnog razdoblja funkcionirale peći za taljenje željezne rude, čije se istraživanje na prostoru Podravine odvija u sklopu projekta TransFER, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Cilj ovogodišnjih iskopavanja jest određivanje točnih lokacija i istraživanje naselja iz razdoblja kasne antike, čije se postojanje na ovom položaju pretpostavlja na temelju prikupljenih površinskih nalaza, te istraživanje ranosrednjovjekovnih peći za taljenje željezne rude.

Uz navedene ciljeve, ukoliko to rezultati iskopavanja omoguće, pokušat će se i definirati prostorni raspored i međusoban odnos naselja iz različitih vremenskih perioda na ovom položaju, od razdoblja mlađeg željeznog doba do ranog srednjeg vijeka.

Istraživanja se planiraju izvoditi tijekom tri tjedna, a financijska sredstva za njihovu realizaciju osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Općina Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačka županija.