Ustupila Irena Štefanec.
Maturanti trgovačkog smjera, 4. e razreda, generacija 1994. godine proslavili su 25 godina od završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Ova se generacija maturanata sastaje svakih pet godina, no kako neki na ovim susretima nisu nijednom dosad bili, nakon toliko godina uslijedilo je “ponovno upoznavanje”.

Nakon kratkog službenog susreta i nekoliko riječi svatko o sebi, uslijedilo je slikanje za uspomenu i druženje do dugo u noć.