Izvor: molve.hr
U ponedjeljak, 3. lipnja 2019. godine, u sklopu projekta Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve KK.06.3.1.03.0070 sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda održane su u prostorijama Općine 2 edukativne radionice za učenike od 1. do 4. razreda Osnovne škole Molve s početkom u 11:30 sati i učenike od 5. do 8. razreda Osnovne škole Molve s početkom u 12:20 sati.

Učenici su upoznati s pravilnim razvrstavanjem otpada te važnosti recikliranja i ponovne uporabe otpada. Radionici su prisustvovali svi učenici i njihovi razrednici te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Usluge provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti kroz radionicu u ime Općine Molve održala je tvrtka ECO CONSULTING d.o.o. kroz prezentaciju i predavanje te aktivnu interakciju s djecom.