Ustupio HGK.
U HGK-Županijskoj komori Koprivnica danas, 1. veljače, na inicijativu članica održan je sastanak na temu prijevoza za vlastite potrebe teretnim vozilima najveće dopuštene mase preko 12 tona i ograničenjima koja, poduzetnicima koji za vlastite potrebe koriste ovakva vozila, postavlja Zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji je stupio na snagu u svibnju prošle godine.

Člankom 95. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/2018.) propisano je da domaći prijevoznik može obavljati prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima najveće dopuštene mase do 12 tona, a vozilima preko 12 tona može isključivo temeljem licencije za javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu.

Ishođenje licencije, osim značajnih troškova, pretpostavlja i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza što malim poduzetnicima, koji uopće nemaju namjeru bavljenja javnim prijevozom, predstavlja veliki problem. Ovakvo zakonsko rješenje iz čl. 95. st.3. i 4. brojnim tvrtkama iz različitih osnovnih djelatnosti (graditeljstvo, proizvodnja, trgovina,…) predstavlja značajno ograničenje pa se postavlja pitanje mogućnosti daljnjeg rada vozila najveće dopuštene mase preko 12 tona i općenito poslovanja takvih tvrtki.

Prema navodima prisutnih poduzetnika, predstavnika većinom malih i velikih tvrtki s područja Koprivničko-križevačke županije, Inspekcija cestovnog prometa krenula je u nadzor po ovoj odredbi provjeravajući da li tvrtke i obrti, koji imaju vozila najveće dopuštene mase iznad 12 t registrirana za vlastite potrebe, imaju licenciju za javni cestovni prijevoz robe.

Kazna za one koji su zatečeni da obavljaju djelatnost vozilima iznad 12 t bez licencije je 25.000 kn za vlasnika obrta ili 25.000 kn za tvrtku i 10.000 kn za odgovornu osobu. Inspekcijski nadzori rezultirali su brojnim kaznama što je izazvalo revolt poduzetnika budući da u većini slučajeva kazni nije prethodilo upozorenje.

Na ovaj način zakonodavac prisiljava poduzetnike kojima je nemoguće obavljati svoju osnovnu djelatnost bez prijevoza vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 t kao logističke potpore, da licenciraju javni prijevoz koji oni ne mogu i ne žele obavljati. Prijevoznici su naglasili da će na ovaj način veliki broj malih tvrtki biti prisiljen otpuštati radnike jer su im ugroženi osnovni uvjeti za poslovanje.

Stoga su okupljeni poduzetnici iz djelatnosti trgovine, graditeljstva i proizvodnje predložili ukidanje spornih odredbi članka 95. stavka 3. i 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/2018.) o čemu će se putem Sektora za promet i veze HGK, uputiti odgovarajuća inicijativa nadležnom Ministarstvu.