Nola je od jutros stanovnica Ottove kućice. Pronađena je prije dva dana u Virju.

Cijepljena je, očišćena od parazita i čipirana. Udomljava se u dobre ruke, uz provjeru uvjeta – lanac i boks ne dolaze u obzir, može ograđeno dvorište s pristupom u kuću.

Nola ima svega šest mjeseci, izuzetno je dobra i poslušna, naučena na kućni red.

Ako ju želite udomiti, javite se na 097 713 9482.