Koprivnički glazbenici na Mladom Padovcu 2019. Ustupila Ariana Šandl
Prvo ovogodišnje natjecanje za mlade glazbenike, Međunarodno natjecanje učenika osnovnih glazbenih škola Mladi Padovec u Novom Marofu, prošlo je više nego dobro za mlade koprivničke pijaniste.

Kako se pohvalila ravnateljica Umjetničke škole Fortunat Pintarić Ariana Šandl, mladi klaviristi su osvojili tri prve i tri druge nagrade.

Prve nagrade osvojili su Jakov Vučinović i Martin Domanovac u prvoj kategoriji te Hana Široki u trećoj.

Druge nagrade u Koprivnicu su donijeli Hana Grubačević i Josip Ečimović u prvoj te Lucija Turk u drugoj kategoriji.

Čestitajući učenicima na ovim uspjesima, ravnateljica Šandl posebno je spomenula i njihove profesorice Jelenu Košutić i Maju Petrović te profesora Alberta Vučinovića.

Učenici ‘Fortunata Pintarića’ donijeli su s ‘Mladog Padovca’ u Podravinu još nekoliko trećih nagrada.

Flautistice Kira Kolar i Magdalena Vargantolić Benjak osvojile su treću nagradu u prvoj kategoriji, a Elena Šimunić i Nika Jakupec u drugoj. Tijekom nastupa pratila ih je prof Laura Malovac na klaviru a za natjecanje ih je pripremala profesorica Tea Petak.

Đuro Bušić, učenik Područnog odjela u Đurđevcu, osvojio je na violini treću nagradu u trećoj kategoriji. Njegova je profesorica Marta Konecki, a korepetitor tijekom natjecanja bio mu je prof Josip Kapitanić.

Ponosni su, piše ravnateljica Šandl, na sve njih. A takvih će prilika, vjerujemo, biti još.

Koprivnički glazbenici na Mladom Padovcu 2019. Ustupila Ariana Šandl
Koprivnički glazbenici na Mladom Padovcu 2019. Ustupila Ariana Šandl
Koprivnički glazbenici na Mladom Padovcu 2019. Ustupila Ariana Šandl
Koprivnički glazbenici na Mladom Padovcu 2019. Ustupila Ariana Šandl
Koprivnički pijanisti na Mladom Padovcu 2019.
Koprivnički pijanisti na Mladom Padovcu 2019.
Koprivnički pijanisti na Mladom Padovcu 2019.