Izvor: rasinja.hr
Općina Rasinja, smještena na tromeđi Koprivnice, Ludbrega i Križevaca, prekrasno je mjesto za život. Poručuje to Danimir Kolman, koji obnaša funkciju općinskog načelnika.

Rasinja obiluje prirodnim raznolikostima, velikim šumskim površinama, vinogradima i naravno poljima. No da bi bila atraktivna i poželjna, osobito mladim ljudima, nedostaje joj komunalna infrastruktura, poglavito plinska i kanalizacijska mreža, na koje u Rasinji za sad mogu još samo, kaže Kolman, čekati.

– Nisam opterećen razvojem nekih velikih industrijskih pogona, premda znam da upravo oni pune općinski proračun, jer smatram da udaljenost od 10 kilometara do radnog mjesta, kao što je u slučaju Rasinje, nije problem za većinu naših radno aktivnih stanovnika. Uz vrtić te matičnu školu s tri područne škole, mlađe generacije bi uz adekvatnu infrastrukturu te blizinu radnog mjesta itekako našle svoj interes živjeti na području Općine Rasinja – uvjeren je Kolman.

U Općini su stoga puni planova. Prvenstveno im je želja u predviđenim rokovima završiti započeto, kaže načelnik Kolman:

– Riječ je o projektima za koje su već potpisani ugovori s izvođačima radova, ali i o onima za koje je pripremljena projektna dokumentacija s dobivenim potrebnim dozvolama. To su energetska obnova Društvenog doma u Rasinji, potom druga faza pješačke staze, ali i završetak izgradnje mrtvačnice u Velikom Pogancu. Spremni smo za raspisivanje natječaja na koje planiramo prijaviti projekte rekonstrukcije ceste Grbaševec – Botinovec, Nikolin Jarak u Dugoj Rijeci, potom energetsku obnovu Društvenog doma u Koledincu, uređenje prostora oko Centra za kulturu, uređenje parka u Subotici Podravskoj te program edukacije i očuvanja tradicije u Rasinji. Naravno da računamo i na nastavak izgradnje vodoopskrbe u naseljima koja još nisu u mogućnosti koristiti javni vodovod. Sve su to projekti koje općina nije u stanju realizirati vlastitim sredstvima, već smo prisiljeni koristiti tuđa sredstva – pojasnio je načelnik Kolman istaknuvši da su ovo samo veći i značajniji od brojnih zahvata koje planiraju u Rasinji.

Danimir Kolman. Snimio Marko Posavec.

Uzevši u obzir da rasinjska općina obuhvaća čak 21 naselje s pretežno poljoprivrednim stanovništvom te poteškoće na koje su nailazili u svakodnevnom radu, u općini, kaže načelnik Kolman, mogu biti zadovoljni postignutim u prošloj godini:

– Općina je lani raspisala dva javna poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koji se provode na području općine Rasinja. Tako su sve zainteresirane udruge, a imamo 31 registriranu, ostvarile planirana sredstva za svoje projekte i aktivnosti.
Općina je s Koprivničko-križevačkom županijom i Klubom Mariška sklopila sporazum o provođenju programa pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Zahvaljujući njemu osigurali smo novac za rad gerontodomaćica. Također smo ušli u program Zaželi, koji je iniciran i financiran sredstvima Ministarstva socijalne skrbi. To su po mom mišljenju izuzetno vrijedni i nadasve neophodni programi i aktivnosti, s obzirom na sve veći broj starijih i nemoćnih o kojima se nažalost nema tko brinuti. Zato smo lani u proračunu povećali stavku za pomoć domaćinstvima.

– Važno je i da smo izradili Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji će nam omogućiti kupnju, prodaju ili davanje u zakup nekretnina evidentiranih u programu. A nakon nekoliko godina stagnacije uspjeli smo sanirati gotovo sve poljske putove, omogućivši tako pristup našim poljoprivrednicima na površine koje obrađuju.

Vinogradi iznad Rasinje. Snimio Marko Posavec.

U Rasinji su posebno ponosni na to što su, u suradnji s Koprivničkim vodama, završili s izgradnjom magistralnog vodovoda od P.S. Radeljevo Selo do Male Rijeke, s izgradnjom crpne stanice Radeljevo Selo i vodospreme Duga Rijeka. Taj infrastrukturni zahvat znatno olakšava i podiže standard života na višu razinu jer je pokrivenost vodovodnom mrežom dosegla 80% teritorija rasinjske općine. Od lani realiziranih projekata, načelnik Kolman je još pobrojao:

– Donesen je i usvojen Program ukupnog razvoja Općine do 2020. godine kojega su prema prioritetima i potrebama mještana izradili njihovi predstavnici;
– U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je šestgodišnji Plan gospodarenja otpadom. Općina je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavila nabavku spremnika za papir i plastiku za kućanstva te za tekstil na zelenim otocima;
– Uz sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izmijenjen je i dopunjen Prostorni plan uređenja Općine Rasinja, a izmjene su, u skladu s potrebama i zahtjevima stanovnika općine, uvrštene u Prostorni plan;
– Na temelju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za prošlu godinu od Ministarstva unutarnjih poslova osigurana su sredstva za obilježavanje područnih škola u Velikom Pogancu i Kuzmincu;
– Uz sufinanciranje Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske Unije završena je modernizacija 900 metara Ulice Kostanjevec u Subotici Podravskoj. Nakon provedenog javnog natječaja potpisani su ugovori s izvođačima za izgradnju II. faze pješačke staze kroz naselje Rasinja te izgradnju mrtvačnice u Velikom Pogancu. Ti su projekti sufinancirani od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U suradnji s LAG-om Izvor završene su sve pripreme za uređenje parka u Subotici Podravskoj.

Realiziranom usprkos, načelnik Kolman nije u potpunosti zadovoljan. Razlog nezadovoljstvu su – dugi rokovi. Naime, prvo se čeka na objavu natječaja. Onda se dugo čeka na objavu odluke o prihvaćanju kandidiranog projekta. Potom slijedi objava i završetak javnih natječaja, a gotovo redovito investitori se susreću i s problemom nedostatka radne snage kod izvođača, osobito građevinskih radova. Sve to uzrokuje i velike razlike u troškovnicima – onima koje predvide projektanti u odnosu na one koje u prijavama istaknu potencijalni izvođači. I na kraju, veliki problem su žalbe koje nerijetko uzrokuju odgodu planiranog projekta, upozorava Kolman.

– Sve to komplicira realizaciju projekata važnih za povećanje životnog standarda žitelja općina poput rasinjske. Srećom, hrvatska je Vlada donijela odluku o fiskalnom poravnanju pa su sve jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod državnog prosjeka sada u puno povoljnijem položaju. Novac koji nam stiže možemo koristiti prema vlastitim prioritetima i potrebama. Općenito sagledavajući, ukupna financijska situacija u Općini Rasinja je zadovoljavajuća te ulijeva optimizam za naredno razdoblje, uz uvjet da se pomno pazi na svaki trošak – zaključio je načelnik Danimir Kolman.

A zahvaljujući upravo dobrom gospodarenju i planiranju te korištenju EU fondova, u Rasinji se nadaju da će realizirati i dva velika projekta: izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane te razvoj turističkih sadržaja za koje u Rasinji imaju ozbiljne predispozicije.

Jezero Rasinja. Snimio Marko Posavec.
Jezero Rasinja. Snimio Marko Posavec.
Izvor: rasinja.hr
Izvor: rasinja.hr