Snimio Marko Posavec.
Izjava župana Radimira Čačića da će se varaždinske bale zbrinuti na odlagalištu otpada Piškornica izvučena je iz konteksta njegovog izlaganja, poručuju iz Piškornice d.o.o. te odlučno demantiraju medijske napise da bi zloglasne bale s otpadom mogle stići na Piškornicu.

Priopćenje iz Piškornice u nastavku prenosimo u cijelosti.

“Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica jedan je od kapitalnih infrastrukturnih objekata unutar sustava gospodarenja otpadom i kao takav uvršten je u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine, a njegova uloga i obaveza je također utvrđena i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Centar će od 2023. godine, kada je terminskim planom definiran početak rada, zaprimati na obradu “svježi” komunalni otpad s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske pa tako i grada Varaždina.

Studijsko-projektna dokumentacija izrađena je dakle na bazi cjelokupnih količina preostalog miješanog komunalnog otpada s područja obuhvata RCGO-a, a prihvat otpada u Centar računa se na temelju godišnje proizvodnje otpada na tom području i projekcijama količina koje će se obraditi u primarnoj i sekundarnoj selekciji od dana otvaranja centra.

Stoga, “varaždinske bale” nisu obrađivane u sklopu projekcija prihvata otpada na RCGO Piškornica, jer je to otpad koji je nastao u prijašnjem razdoblju i njegovo zbrinjavanje će se rješavati u drugom postupku koji je najbliži sanaciji divljih odlagališta.

No, važno je naglasiti da su svi JLS-ovi, pa tako i Varaždin sukladno važećoj regulativi i Sporazumu koji je potpisan sa RCGO Piškornica, u obavezi preostali otpad dopremati u Centar, jer su te količine otpada u vremenu od rada Centra uračunate u već spomenutoj studijsko-projektnoj dokumentaciji pa i studiji isplativosti rada Centra.

S druge strane, problem bala opterećen je brojnim sudskim procesima čije vrijeme rješavanja i ishod su vrlo neizvjesni te stoga rješavanje te problematike u sklopu RCGO Piškornica donosi prevelike rizike za realizaciju projekta koji je proglašen strateškim projektom Vlade RH i 85% je sufinanciran EU sredstvima.

Kako smo to već više puta komunicirali, kapacitet odlagališta Piškornica je definiran na ukupni prihvat od 152.000 tona do otvaranja RCGO-a i Plan popunjavanja kapaciteta odlagališta usklađen je s terminskim planom realizacije projekta RCGO Piškornica te ne postoji mogućnost njegovog proširenja. Početkom rada Centra zatvorit će se sadašnje odlagalište Piškornica. Navedeni Plan popunjavanja kapaciteta odlagališta obuhvaća samo svježi komunalni i neopasni industrijski otpad s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske.

U pogledu planova prethodne Uprave i namjeri preuzimanja MBO postrojenja u Varaždinu, Piškornica d.o.o. je početkom ove godine na prijedlog Uprave i uz suglasnost Skupštine društva donijela odluku o odustajanju od namjere kupnje MBO postrojenja u vlasništvu C.I.O.S.-a.

Društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. bilo je, tijekom 2016. i 2017. godine, zainteresirano za akviziciju MBO postrojenja iz Varaždina te su na temelju toga i izrađeni pravni i financijski “due dilligence” stanja u društvu C.I.O.S. MBO koje upravlja navedenim postrojenjem. Nakon dolaska nove uprave napravljena je dubinska i detaljna analiza navedenih dokumenata te je utvrđeno kako C.I.O.S. MBO ima značajne dugoročne i kratkoročne obaveze, posluje s negativnim kapitalom svake godine, izloženo je neizvjesnosti brojnih sudskih procesa, potrebno je uložiti još značajna sredstva kako bi se postrojenje koje godinama nije radilo u punom kapacitetu stavilo u funkciju te kako postrojenje nema zaokružen sustav obrade, odnosno ne posjeduje završnu fazu biološke obrade otpada.

Pored toga, navedeno postrojenje nije prepoznato kao dio sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, odnosno zbog činjenice da u tom postrojenju nema druge faze biološke obrade otpada ono nije uvršteno u Plan gospodarenja otpadom RH kao jedan od centara za gospodarenje otpadom što su potvrdili i odgovorni ljudi iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Uz sve navedeno, potpuno je nelogično provoditi pripremu i realizaciju suvremenijeg i cjelovitog postrojenja koje ima potporu Ministarstva, države RH, EU i JASPERS-a, a u isto vrijeme ulaziti u kupoprodaju postrojenja koje nema zaokružen sustav i koje Plan gospodarenja otpadom RH ne prepoznaje unutar propisanog sustava gospodarenja otpadom u RH”, stoji u priopćenju iz Piškornice d.o.o.