Deseta jubilarna Školska olimpijada održana je danas, tradicionalno u dvorani Srednje škole Koprivnica u sklopu programa proslave Dana grada.

Na olimpijadi sudjeluje oko 1000 mladih sportaša iz nižih razreda koprivničkih osnovnih škola, a dječaci i djevojčice natječu se u štafeti, bacanju loptice u dalj, graničaru, skoku u dalj i nogometu.

Da bi sve prošlo u duhu pravog sportskog ozračja, pobrinuli su se mnogobrojni volonteri i profesori tjelesne i zdravstvene kulture.