Izvor: Koprivničke vode.
U tijeku su radovi na izgradnji sustava odvodnje u dijelu koprivničkog naselja Vinica. Riječ je o prvoj fazi radova na slivu Crnogorska. Zbog toga će i sutra, u četvrtak, biti zatvoren promet Crnogorskom ulicom u Koprivnici.

Promet će biti zatvoren od 8 do 15 sati i to zbog prekipa Crnogorske ulice kod kućnog broja 84.

Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Vinica – sliv Crnogorska – faza I

Glavnim projektom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu naselja Vinica, odnosno u ulicama Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dijelu ulice Vinica, Vrbice te dijelu Vinogradske ulice.

Područje obuhvata gore navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V s mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

S obzirom na gore navedeno, projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva:

I. faza – sliv Crnogorska (J. Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
II. faza – sliv Nikole Sertića (dio Ulice Vinica)

Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.
Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je cca 5.000 m.

Izvor: Koprivničke vode.

Za 2018. godinu Koprivničke vode su u svoj plan poslovanja predvidjele izgradnju prve dionice – sliv Crnogorska, ukupne duljine 3.406 m zajedno s pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je ponuditelj Koming d.o.o. Koprivnica.

Vrijednost ugovornih građevinskih i strojarskih radova je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a.  Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljati će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Izgradnja predmetne građevine financira se sredstvima Koprivničkih voda d.o.o., a planirani početak radova predviđen je u listopadu 2018. godine.

Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Kroz iduću plansku godinu 2019. predviđa se nastavak izgradnje druge dionice, koja pripada slivu Ulice Nikole Sertića.

Izvor: Koprivničke vode.
Izvor: Koprivničke vode.
Kanalizacija dijela područja Vinica. Izvor: Koprivničke vode.