Foto: Grad Koprivnica.
U srijedu, 10. listopada 2018. u organizaciji Agencije za razvoj i koordinaciju Jezera Balaton u mađarskom gradu Siofoku održana je završna konferencija projekta Amusement Tourism Development Strategy II u sklopu koje je ujedno održan i event privlačenja investitora u turizmu. U sklopu održanog događanja rezultate projekta predstavili su Agencija za razvoj i koordinaciju Jezera Balaton i Grad Koprivnica.

Okupljenima je dobrodošlicu poželio direktor Agencije za razvoj i koordinaciju Jezera Balaton Gabor Molnar koji je istaknuo važnost prekogranične suradnje između Hrvatske i Mađarske. U svom se obraćanju posebno osvrnuo na suradnju u kontinentalnom turizmu čiji je potencijal, u Hrvatskoj, zasad neiskorišten te se zahvalio Gradu Koprivnici na inicijativi u osmišljavanju i provođenju projekta čiji je cilj bio razvoj osebujne i inovativne turističke ponude u prekograničnom području.

S obzirom na to da je Grad Koprivnica nositelj projekta ATDS II, predstavnica Grada Koprivnice okupljene potencijalne investitore ukratko je upoznala s projektom ATDS II, njegovim planiranim i realiziranim aktivnostima te rezultatima projekta Grada Koprivnice, dok su mađarski partneri predstavili rezultate istraživanja javnog mijenja u četiri glavna grada – Budimpešti, Bratislavi, Beču i Zagrebu – koja je pomogla analizirati kakvu vrstu zabavnog parka preferiraju potencijalni posjetitelji jezera Balaton i koju vrstu atrakcije bi turisti željeli vidjeti i posjetiti u regiji jezera Balaton te koliko bi turisti platiti za ulazak u takav park. Također, predstavili su i financijsku studiju izvodljivosti zabavnog parka na Balatonu te razne teme koje bi se mogle iskoristiti za realizaciju tematskog parka na Balatonu.

Završna konferencija održana je u sklopu aktivnosti projekta ATDS II koji sufinancira Europska unija kroz INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska Prekogranična suradnja.