Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice objavljuje Javni natječaj za prodaju dugotrajne imovine.

Zbog preseljenja Agencije na novu adresu, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica, te zbog nedostatka prostora na novoj adresi Agencija prodaje dugotrajnu imovinu.

Popis cjelokupne imovine s pripadajućim specifikacijama i fotografijama dostupan je na na web stranici Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

Sve detalje o prodaji možete pronaći na ovoj poveznici.