Izvor: komunalac-kc.hr
Iz Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac obavještavaju sve korisnike o premještanju kontejnera za tekstil.

Kontejner za tekstil prebačen je s tržnice na novu lokaciju – u Mosnu ulicu 15, ispred upravne zgrade Komunalca.

Osim putem zelenih otoka, tekstil je moguće predati i u reciklažnom dvorištu u Ulici Adolfa Daničića 5 uz predočenje osobne iskaznice.