Snimio Marko Posavec.
Koprivnički Komunalac u svibnju je od Udruge za održivi razvoj Hrvatske preuzeo sustav zbrinjavanja starog papira. To je zahtijevalo dodatne angažmane unutar gradskog komunalnog poduzeća – trebalo je urediti prostore u kojima će se odvijati posao sa starim papirom, ali i pripremiti potrebnu infrastrukturu kako bi papir odvozili od građana u skladu s važećim propisima.

Rekla je to za Dravu.info članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat istaknuvši:

– Trenutno smo u fazi podjele plavih kanti. U planu nam je do polovice rujna završiti cijeli taj proces pa bi svi građani Koprivnice trebali imati svoje plave kante za odlaganje starog papira – rekla je Horvat.

Koprivnički Komunalac je u kupovinu plavih kanti uložio više od milijun vlastitih kuna jer nije više mogao čekati da Fond za zaštitu okoliša, od kojega su u Mosnoj namjeravali osigurati novac za ove kante, raspiše natječaj. Tako su osigurali da, sukladno odluci Gradskog vijeća, u rujnu počne redovni odvoz papira iz domaćinstava.

Snimio Marko Posavec.

– Papir ćemo odvoziti jednom mjesečno. Naši zaposlenici koji su nekad radili u UZOR-u i dalje će teretnim biciklima i jednim električnim vozilom odvoziti papir, ali po novom rasporedu. A u slučaju potrebe, građani će i dalje moći nazvati da naši ljudi dođu po papir mimo tog rasporeda. No, više neće odlaziti po stari papir u kuće, stanove i urede, već će građani sami trebati iznijeti kartonske kutije ispred ulaza – pojasnila je članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat, te je upozorila da će papir odvoziti i dvokomponentnim vozilom u koje se istovremeno odlaže papir i plastika. No te dvije vrste otpada, kaže Horvat, sigurno se ne miješaju, pa građani ne moraju brinuti da “komunalci” otpadom koji oni u svojim domaćinstvima vrijedno razvrstavaju, ne postupaju odgovorno.

Snimio Marko Posavec.

– Komunalac intenzivno radi na primjeni novih zakonskih mjera koje su stupile na snagu 27. srpnja. Bit će to niz velikih mjera kojima ćemo svi zajedno maksimalno raditi na razdvajanju i recikliranju otpada. Svima nam je cilj da nam smeće, odnosno otpad, ne ugrožavaju životni okoliš – rekla je Horvat.

Snimio Marko Posavec.

I dok građani dobivaju plave plastične kante, u zgrade će biti postavljeni veliki spremnici za papir zapremine 360 litara. Komunalac je kupio 7.800 plavih kanti, sve su čipirane i točno će se znati koja je kanta u kojem domaćinstvu.

Za one pak građane koji nisu bili kod kuće kad su djelatnici Komunalca razvozili kante, dobra je informacija da mogu doći sami u Komunalac podići svoju plavu kantu, ali i dogovoriti da im bude dostavljena.

Gradskom komunalnom poduzeću je u interesu da i u okolnim općinama, u kojima odvoze otpad, stanovnici dobiju plave kante, kaže članica Uprave. Njihovu nabavku dogovaraju s općinskim načelnicima, a do tad će građani tih općina moći stari papir odlagati u plave plastične vreće.

– Odvajanje otpada, recikliranje i zaštita okoliša važna je tema kojom ćemo se svi zajedno još intenzivnije baviti. Za uspješno provođenje zakonom propisanih mjera važna je suradnja svih – Komunalca s jedne, te naših građana s druge strane. Mi ćemo morati odraditi puno edukacija jer veliki dio odgovornosti leži na svakom pojedinačno. Uvijek smo na usluzi građanima i želja nam je uspješno odgovoriti na izazove koje stavljaju pred nas. Znate da su naši građani, a onda i grad Koprivnica kao cjelina već sada na visokoj razini kad govorimo o odvajanju i prikupljanju otpada. Vjerujem da ćemo u budućnosti svi zajedno biti još bolji – zaključila je Dubravka Horvat.