Društvo s ograničenom odgovornošću Kampus d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, ovim putem upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora u objektu evidentiranom kao kućni broj 13, izgrađenom na k.č.br. 4818/1 u k.o. Koprivnica, u kompleksu Kampus.

Površina predmetnog prostora je 140,32 m² (dimenzije 7,95×17,65), u kojemu su dostupni tehnički uvjeti za rad.

Prostor je nenamješten. Izvršena je zamjena podova te su obavljeni soboslikarski i stolarski radovi.

Prostor se daje u zakup na godinu dana, uz mogućnost produženja.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da na adresu društva ili na e-mail adresu info@kampus-koprivnica.hr, dostave pismo namjere za zakup prostora s naznakom “Iskaz interesa za zakup prostora”, a koje sadrži sljedeće:

  • naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe, OIB, adresa, kontakt podaci,
  • kratki opis djelatnosti,
  • opis djelatnosti koja se planira obavljati u prostoru.

Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 01.06.2018. godine.

Sve ponude prikupljene ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za zakup predmetnog prostora koji će biti objavljen naknadno sukladno Odluci direktora društva.

Uvid u prostor može se izvršiti svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati do zaključenja ovog javnog poziva, uz prethodnu najavu na broj telefona 048/625-340 ili na e-mail adresu info@kampus-koprivnica.hr.