Ustupio Zoran Vlah.
Koprivnički Ivanec također se uključio u ekološku volontersku akciju Zelena čistka.

Čišćenje šume Krči, koja se nalazi na putu između Koprivničkog Ivanca i Močila, te dio kod pružnog prijelaza u Kunovcu organzirali su Općina, Udruga Zelena Piškornica i tvrtka Piškornica – sanacijsko odlagalište.

Akciji su se tako pridružili načelnik Općine Mario Švegović, predsjednik Udruge “Zelena Piškornica” doktor Ivica Jakupić te direktor Piškornice Mladen Ružman.

– Vjerujemo da je ovo dobar primjer da se zajedničkim snagama može napraviti puno više za očuvanje našeg okoliša. Početak brige o okolišu je upravo u svijesti građana da otpad nije smeće, već sirovina te da za sve što je njima neupotrebljivo postoji način za prihvatljivo zbrinjavanje svih vrsta otpada – poručili su.

Nakon što su volonteri ručno otklonili otpad, tvrtka Piškornica – sanacijsko odlagalište završila je čišćenje lokacije radnim strojem i navozom zemlje. Na taj način primarno je sanirano 23,9 tona otpada, ali i ukazano na potrebu ozbiljnije sanacije divljeg odlagališta kod pruge u Kunovcu, kao i strožih kontrola od strane jedinica lokalne samouprave s ciljem sprječavanja nastanka divljih odlagališta.

– Pobliži uvid u situaciju divljeg odlaganja zgrozio je volontere koji su se odazvali akciji te će njihovo iskustvo biti od ključne važnosti u razvijanju svijesti građana da nekontrolirano odlaganje otpada nema nikakvog smisla u vrijeme kada za to postoje organizirani sustav sakupljanja otpada, uključujući odvajanje na kućnom pragu, kao i službena odlagališta koja su izgrađena prema pravilima struke, s plohama koje imaju zaštitne brtvene slojeve, kako bi se zaštitio utjecaj na podzemne vode – ističu iz Piškornice.

Podsjetimo, u nacionalnoj akciji za ljepši i čišći okoliš sudjelovala je i Koprivnica.

Čistku je organizirao Grad Koprivnica u suradnji s Hrvatskim šumama, a odabrane su tri lokacije na području mjesnih odbora grada i jedna lokacija u šumi u blizini Koprivnice.

Sav otpad kojeg su volonteri prikupili zbrinut će Gradsko komunalno poduzeće Komunalac.

U akciji je i ove godine sudjelovao koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zajedno sa zamjenicama Melitom Samoborec i Ksenijom Ostriž i ostalim suradnicima.