Ustupilo GDCK Koprivnica.
Volonterka koprivničkog Gradskog društva Crvenog križa Anica Desnica među troje je najboljih volontera u Hrvatskoj.

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, jučer je povodom Međunarodnog dana volontera održana svečana sjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i dodjela Državne nagrade za volontiranje u 2017. godini.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije, a u kategoriji fizičke osobe – volontera, Koprivničanka je izabrana je među troje najboljih.

Svečanosti su, uz Anicu Desnicu, nazočili članovi Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva ravnateljica koprivničko Gradskog društva Crvenog križa Adela Sočev i volonter Robert Vulić.

Državna nagrada za volontiranje u 2017. godini dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja.

Od samog dolaska u Koprivnicu iz rodnog Peteranca, Anica se uključuje u rad Crvenog križa. Od tada je i član organizacije Crvenog križa u svojem mjesnom odboru Taraščice, koji je godinama jedna od najuspješnijih organizacija na našem području, a kao predsjednica Mjesnog društva Crvenog križa Taraščice posebice se ističe organiziranjem i provođenjem akcija Solidarnost na djelu u kojima godinama prikupi najviše sredstava.

Ustupilo GDCK Koprivnica.

Uključuje se u rad društva na svim razinama: u Mjesnom društvu Crvenog križa, Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica gdje je član radnih tijela organizacije te u Županijski Crveni križ. Članica je Skupštine i Odbora GD CK Koprivnica, ali i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije u čijem radu sudjeluje u kreiranju Programa, donošenju planova rada i financiranju i sudjeluje u izradi i provedbi smjernica razvoja Društava.

Posebno se ističe u radu Službe traženja kroz edukacije i organizaciju službe. U dobrovoljnom davanju krvi stalan je sudionik akcija: pomaže u realizaciji akcija, podjeli promotivnih materijala, upoznavanju i realizaciji statusa davatelja krvi, a svoju opredijeljenost humanim djelima dokazuje i dobrovoljnim davanjem krvi koju je dala 28 puta.

U Socijalnoj samoposluzi u trgovačkim centrima prikuplja prehrambene i higijenske proizvode i prema potrebi dijeli ih korisnicima. Kao članica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sudjeluje u pripremi i podjeli božićnog ručka koji organizira gradonačelnik Grada Koprivnice u povodu Božića za socijalno ugrožene osobe s područja grada.

Ustupilo GDCK Koprivnica.

Anica Desnica dugi niz godina volontira i u Društvu naša djeca u Koprivnici, gdje trenutno obavlja dužnost potpredsjednice Društva. Posebno se ističe vođenjem kreativnih radionica u dječjim vrtićima, školama i odjelu Pedijatrije, predvodeći skupinu starijih volonterki. Mnogi su mališani zahvaljujući Anici naučili izrađivati umjetni nakit iz papira i igračke, te razne tehnike ručnih radova. Aktivno sudjeluje u provođenju svih projekata Društva naša djeca Koprivnica, te vodi sve administrativne poslove bez naknade.

U Klubu za starije osobe ‘Mariška’, koji djeluje u Domu za starije osobe u Koprivnici, aktivna je u svakodnevnom radu sudjelujući na izložbama, u Pjevačkom zboru, okupljanju starijih osoba i drugim aktivnostima.

Za svoj rad primila je niz priznanja od kojih ističemo: Medalju Grada Koprivnica 2012. godine., Zahvalnicu Hrvatskog Crvenog križa sa srebrnim znakom, a 2010. godine proglašena je naj volonterom Grada Koprivnice.

Sve ta priznanja kao i odabir među troje naj volontera u Hrvatskoj za našu Anicu veliki je uspjeh i satisfakcija za sav volonterski rad, za sate i sate provedene u humanitarnom radu, no poznavajući Anicu njoj je najveća nagrada bio svaki onaj dječji osmijeh, svako hvala osobe kojoj je pomogla i za sve nas Anica nije među tri, za nas je ona pobjednik i želimo da još dugo bude ono što u stvarnosti i je, dobar duh Crvenog križa i grada Koprivnice.