Knjižnica i čitaonica "Fran Galović". Snimio Marko Posavec.
Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica zbog revizije knjižnog fonda neće raditi za korisnike prva dva tjedna u novoj godini – od utorka, 2. siječnja, do subote, 13. siječnja 2018. godine.

Za korisnike neće raditi Dječji odjel, Odjel za odrasle i Stručno-znanstveni odjel. Revizija će se provoditi za vrijeme školskih praznika kada je potreba za knjižnicom nešto manja u odnosu na preostali dio godine.

Važno je da korisnici na vrijeme predvide svoje potrebe za posudbom i vraćanjem knjiga s obzirom na to da za vrijeme revizije u prva dva tjedna u 2018. godini to neće moći učiniti. Razdoblje u kojem će Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” biti zatvorena neće se uračunavati kao kašnjenje u vraćanju knjiga i drugih medija.

Inače, revizija knjižnog fonda je zakonska obveza svake knjižnice, a koprivnička Knjižnica dužna ju je provoditi svakih deset godina. Važno je da se provede temeljito i precizno jer o tome ovisi daljnje kvalitetno pružanje usluga korisnicima (točnost informacija o građi u fondu, detektiranje i odstranjivanja manjkavih primjeraka građe koji su se oštetili korištenjem i sl.).

Revizijom u 2018. godini bit će obuhvaćeni najveći fondovi Knjižnice i to Odjela za odrasle i Stručno-znanstvenog odjela s 102.000 svezaka knjiga koje se nalaze na čak šest lokacija – u zgradi Knjižnice (Odjel za odrasle, Stručno-znanstveni odjel, spremište u podrumu i spremište na 1. katu) te u dva dislocirana spremišta (objekti u Kampusu i na Trgu bana Jelačića).

Na reviziji će u deset radnih dana raditi svih 16 raspoloživih stručnih djelatnika Knjižnice, četiri zaposlenika preko programa Javnih radova i dvoje volontera.

Knjižnica će početi s redovnim radom u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine.