Već smo u nekoliko navrata pisali o tome koliko je zlatna žutica opasna bolest vinove loze te da se u posljednjih sedam godina značajno proširila na području Republike Hrvatske.

Jedine mjere zaštite i sprječavanja širenja ove bolesti su suzbijanje američkog cvrčka, vektora bolesti, i uništavanje svih zaraženih trsova. Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/17) propisano je da se u slučaju zaraze više od 20% trsova u vinogradu treba krčiti cijeli vinograd! To je velika šteta i gubitak uloženih sredstva za svakog vinogradara i s pravom se postavlja pitanje: “Kako dalje?”

Da bi vinogradari lakše obnovili stradali poljoprivredni potencijal do čijeg je stradavanja došlo uslijed katastrofalnog događaja, u ovom slučaju zlatne žutice vinove loze, Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo je podmjeru 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju stoga je 4. kolovoza objavila Natječaj i pozvala poljoprivrednike da zahtjev za dodjelu novca za obnovu uništenog potencijala podnesu od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.

Kao i kod svakog natječaja, i ovdje postoje određeni uvjeti:

  1. Da bi zadovoljio uvjete natječaja, poljoprivrednik mora prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. U slučaju da poljoprivrednik nije upisan u Upisnik poljoprivrednika, a želi se upisati kako bi predao Zahtjev za potporu, potrebno je prethodno provjeriti status glede obveznih doprinosa za socijalna osiguranja poljoprivrednika (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i učinak očekivane visine potpore na moguću obvezu prijave u Registar poreznih obveznika.
  2. Poljoprivrednik koji želi obnoviti vinograd zaražen zlatnom žuticom vinove loze treba posjedovati Rješenje fitosanitarne inspekcije o zaraženosti vinove loze zlatnom žuticom izdano od nadležnog ureda Fitosanitarne inspekcije. Zaraženost vinograda zlatnom žuticom vinove loze mora biti najmanje 20% što potvrđuje fitosanitarni inspektor nakon čega se propisuje mjera krčenja vinograda.

Ukoliko je vaš vinograd zaražen zlatnom žuticom vinove loze u tolikoj mjeri da je potrebno provesti krčenje, možete ga obnoviti uz pomoć potpore iz Mjere 5. Potpora može pokriti do 100% nastalih prihvatljivih troškova obnove proizvodnog potencijala. Detaljnije informacije o raspisanom natječaju, uvjetima i prihvatljivim troškovima potražite u Savjetodavnoj službi ili na linkovima:

http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/Mjera5_2892017.pdf

http://ruralnirazvoj.hr/izmjene-natjecaja-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-narusenog-elementarnim-nepogodama-prijave-zapocinju-2-listopada/

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, Savjetodavna služba
viša stručna savjetnica
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr