Iz Gradske uprave stigla je obavijest da je Gradsko komunalno poduzeće Komunalac postavilo dva nova kontejnera za odlaganje tekstila, obuće i odjeće.

Lokacije na kojima su kontejneri postavljeni su parkiralište na gradskoj tržnici u Ulici Đure Estera, u blizini punionice za električne automobile i ispred starog objekta Komunalca na Varaždinskoj cesti.

Uz navedene lokacije korisnici mogu odjeću i tekstil predati na Reciklažnom dvorištu u Adolfa Daničića 5, za radnog vremena reciklažnog dvorišta (tel. 048/621-047).

Izvor: koprivnica.hr