Ilustracija / Snimio Marko Posavec.
Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice za nadolazeću akademsku godinu.

Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja grada Koprivnice na preddiplomskom i diplomskom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine.

Studentima koji studiraju u Hrvatskoj Grad daje stipendiju od 550 kuna, a onima koji studiraju u inozemstvu duplo, 1.100 kuna.

Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Grada Koprivnice. Konačan broj korisnika stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018. utvrdit će gradonačelnik Mišel Jakšić sukladno planiranim sredstvima u Proračunu, a prema utvrđenoj Listi reda prvenstva.

Dokumentaciju koju je potrebno priložiti za sudjelovanje na natječaju možete pronaći ovdje.

Zainteresirani za gradsku stipendiju mogu se prijaviti od 2. do 31. listopada. Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu Gradske uprave ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Grada u roku od 60 dana nakon završetka natječaja.