Plamenjača vinove loze. Foto: Željkica Oštrkapa-Međurečan.
Posljednji tjedan lipnja obilježilo je izrazito toplo vrijeme s čestim olujnim nevremenima i dosta kiše pa su agroklimatske stanice na području Koprivničko-križevačke županije zabilježile od 35 do 60 litara kiše po kvadratnom metru te gotovo svakodnevne uvjete za sekundarno širenje plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).
Pepelnica vinove loze. Foto: Željkica Oštrkapa-Međurečan.

Od početka srpnja prevladava sunčano, vrlo vruće i sparno razdoblje. Najviše dnevne temperature zraka su posljednjih dana iznad 30°C, a u narednom razdoblju očekujemo daljnji porast njihovih vrijednosti. Toplo i sparno vrijeme najviše pogoduje razvoju i širenju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) te je vrlo važno redovito i kvalitetno obavljati zaštitu. Za zaštitu od pepelnice vinove loze mogu se koristiti fungicidi Luna Experience SC, Crystal KS, Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Collis, Foliar 250, Postalon 90 SC, Fond 12 E, Vivando SC, Talendo i slični.

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima). Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Pepeljasti grozdov moljac. Foto: Željkica Oštrkapa-Međurečan.

S obzirom na mogućnost novih oborina lokalnog karaktera i u ovoj zaštiti protiv peronospore prednost dajemo pripravcima sa sistemičnim i lokalsistemičnim djelovanjem: Pergado F, Pergado MZ, Curzate F, Equatio pro, Profiler WG, Ridomil gold combi, Electis WG, Antracol combi WP 76, Verita i slični.

U posljednjoj dekadi lipnja započeo je let leptira druge generacije grozdovih moljaca pa vinogradarima preporučamo suzbijanje gusjenica druge generacije primjenom insekticida Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Američki cvrčak. Foto: Željkica Oštrkapa-Međurečan.

Početkom srpnja vrijeme je i za drugo suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u demarkiranom području. Demarkirana područja u našoj županiji nalaze se na širem području Križevaca i Svetog Ivana Žabno te na širem koprivničkom području. Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Reldan 22 EC te ekološki insekticid Asset.

Nakon provedenog tretiranja u vinograd je potrebno postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja odraslih oblika američkog cvrčka te provjere učinkovitosti suzbijanja!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr