Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Uz novu aplikaciju ‘ZelenKO’ doznajte sve o odvojenom prikupljanju otpada

Koprivničko Gradsko komunalno poduzeće Komunalac u suradnji s tvrtkom Eco Mobile d.o.o. izradilo je mobilnu aplikaciju ‘ZelenKO’ koju korisnici usluga mogu preuzeti na Google Play Storeu i koristiti na svojim Android uređajima, a dostupna je i korisnicima iOS-a za iPhone uređaje.

Aplikacija sadrži podatke (kalendar) o rasporedu odvoza plastike, papira i biorazgradivog otpada te lokacijama zelenih otoka.

U svakom trenutku korisnik je u mogućnosti pronaći putem aplikacije najbliži zeleni otok sa spremnikom za papir, plastiku, staklo ili metal. Uključena GPS audio navigacija pomaže korisniku da pronađe najkraći put do željenog spremnika na Zelenom otoku.

Korisnici će preko aplikacije primati i obavijesti o odvozu odvojeno prikupljenog otpada iz njihovih ulica te će moći prijavljivati razne nepravilnosti koje se javljaju, npr. – nepravilno odložen otpad, oštećenja na spremnicima i drugo.

Isto tako u aplikaciji su vidljive sve novosti koje dolaze iz Komunalca.