Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Koprivničke vode uz bok najefikasnijim isporučiteljima vodnih usluga u europskim državama

U Beču je od 15 do 17. svibnja 2017. održana međunarodna završna konferencija “PI 2017, Benchmarking i pokazatelji poslovanja” u vodnom sektoru Dunavskog sliva, pod pokroviteljstvom IAWD-a, na kojoj su sudjelovali Sanja Horvat, dipl. ing. i dr. sc. Damir Ruk kao predstavnici Koprivničkih voda.

Na konferenciji su, između ostalog, prikazani rezultati Benchmarking aktivnosti prema kojima su Koprivničke vode predstavljene kao najefikasniji isporučitelj vodnih usluga, pri čemu je učinkovitost poslovanja posebno vidljiva iz tehničkih, organizacijskih pokazatelja i podataka o kvaliteti usluge, gdje uz gubitke od 10.43% (prosječna vrijednost od 46% u RH) i učinkovitost pročišćavanja otpadnih voda KC vode ostvaruju standard razvijenih europskih država.

Benchmarking je tehnički i ekonomski alat koji omogućava praćenje učinkovitosti i uspoređivanje poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Djelujući u okviru svoje strateške vizije koja uključuje uspješnost, nova znanja i tehnologije, Koprivničke vode od kolovoza 2014. sudjeluju u Benchmarking aktivnostima organiziranima od Svjetske banke i Međunarodnog udruženja vodovoda u slivu rijeke Dunav iz Beča, zajedno s isporučiteljima vodnih usluga iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Kosova, Albanije i Ukrajine. S navedenim aktivnostima KC vode krenule su prije uvođenja Benchmarking sustava u RH koji je započeo u 2015. g. u organizaciji Hrvatskih voda, kao zakonska obaveza.