Ustupila Zrinka Roksandić.
Pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, 6. svibnja, u kino dvorani u Svetom Ivanu Žabno, održana je 14. Županijska smotra dječjeg folklora.

Organizator smotre bila Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, a domaćini smotre bili su članovi KUD-a “Tomislav” Sveti Ivan Žabno.

Prije početka same Smotre, sudionicima i posjetiteljima, prigodnim riječima obratila se predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nada Šešić koja je ujedno i otvorila Smotru.

350 sudionika predstavilo se dječjim igrama i njihovoj scenskoj obradi te plesnim izvedbama dječjeg folklora. Vesela i razigrana dječica u dobi od 4-12 godina, radosno su izvodila brojalice, igrice, pjesme i plesove podravskog i bilogorskog kraja.

U programu su sudjelovale dječje grupe nižeg uzrasta KUD “Tomislav” Sveti Ivan Žabno, KUD “Rudar” Glogovac, KUD “Grgur Karlovčan”, Kalinovac – folklorna skupina dječjeg vrtića Bubamara, Folklorni ansambl Koprivnica, KUD Delovi, KUD “Zrin” Legrad, KUD Križevci, DIF Koprivnički Ivanec, KUD “Stari graničar”, Cirkvena te dječje grupe višeg uzrasta KUD “Grgur Karlovčan” – Kalinovac, KUD Prugovac, KUD Molve, Folklorni ansambl Koprivnica.

Odlukom Stručne komisije u sastavu Slavice i Lane Moslavac iz Kutine, županiju će na Festivalu dječjeg folklora u Kutini zastupati dječja grupa višeg uzrasta KUD-a Molve, na dječje Vinkovačke jeseni ide dječja grupa višeg uzrasta Folklornog ansambla Koprivnica i folklorna skupina dječjeg vrtića Bubamara, dok će KUD “Rudar” Glogovac i KUD “Tomislav” Sveti Ivan Žabno predstavljati županiju na malim Đakovačkim vezovima.

Ustupila Zrinka Roksandić.
Ustupila Zrinka Roksandić.
Ustupila Zrinka Roksandić.
Ustupila Zrinka Roksandić.