Snimio Marko Posavec.
Financijska potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 2.546.000 kuna stiže u Koprivničko-križevačku županiju.

U županijskoj upravi očekivali su ovu potporu kojom se omogućava realizacija sedam lokalnih projekata, istakao je župan Darko Koren:

— To su općine Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Đelekovec, Podravske Sesvete, Kalinovac i Grad Đurđevac. Potpisano je i sufinanciranje jednog programa Županije kojim će biti rekonstruirana postojeća škola i kotlovnica u Molvama. Točnije, bit će dograđena zbornica i knjižnica te spremnište i kotlovnica u vrijednosti od 750.000 kuna.

Prihvatljivi su bili projekti čiji prijavitelji, općine, gradovi i županija, spadaju u treću i prvu skupinu po indeksu razvijenosti, pojasnio je župan Koren.

Donosimo i pregled konkretnih projekata koji će biti realizirani ovom financijskom potporom:

Redni broj KORISNIK NAZIV PROJEKTA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA u kn
1. KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Rekonstrukcija postojeće škole i kotlovnice-dogradnja knjižnice i zbornice te nadogradnja spremišta u Molvama 750.000,00
2. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC Pješačko-biciklistička staza s cestovnom kanalizacijom u dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu – dionica III 110.000,00
3. OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI Modernizacija javne rasvjete u Općini Novigrad Podravski-energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta 200.000,00
4. OPĆINA ĐELEKOVEC Javne zelene površine naselja Đelekovec-park i dječje igralište “Eko-zona” 515.000,00
5. OPĆINA PODRAVSKE SESVETE Izgradnja i obnova nogostupa na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama 390.000,00
6. OPĆINA KALINOVAC Obnova ulaza u zgradu Općine 116.000,00
7. GRAD ĐURĐEVAC Rekonstrukcija i energetska obnova Dječjeg vrtića “Maslačak” u Đurđevcu I. faza 515.000,00
UKUPNO: 2.596.000,00