Izvor: GKP Komunalac.
Dječja kreativna radionica ‘Od otpada do remek-djela’ održana je u utorak, 11. travnja u Domu mladih Koprivnica.

Učenici četvrtog razreda Osnovne škole “Đuro Ester” uz pomoć koprivničkog umjetnika Nenada Marinca izrađivali su vlastita reciklirana remek-djela.

Otiscima valjaka na pločice te oslikavanjem istih aktivno će sudjelovati na izložbi mozaika “Otpad nije smeće” s više stotina pločica koja će se održati povodom Dana planeta Zemlje 24. travnja u Domu mladih.

Cilj projekta je educiranje djece školskog uzrasta o važnosti razvrstavanja i recikliranja otpada te vraćanje funkcionalnog i estetskog značenja odbačenim predmetima.